Bố cục Ca Huế chính xác nhất – Cánh diều

Bố cục văn bản Ca Huế – Cánh diều

Chia văn bản thành 3 đoạn:

– Đoạn 1: Từ đầu đến “tầng lớp công chúng”: Nguồn gốc của ca Huế

– Đoạn 2: Tiếp theo đến “nhạc đệm hoàn hảo”: Quy định và luật lệ của ca Huế

– Đoạn 3: Còn lại: Giá trị nghệ thuật và thành tựu của ca Huế

Tóm tắt Ca Huế

Những đặc trưng nổi bật của ca Huế từ môi trường diễn xướng, số lượng người trình diễn, số lượng khán giả, số lượng nhạc công, nhạc cụ và phong cách biểu diễn ca Huế. Từ đó thấy được nét đặc sắc, độc đáo của bộ môn nghệ thuật này.

Nội dung chính Ca Huế

Văn bản tập trung trình bày nguồn gốc, quy định, luật lệ và giá trị nghệ thuật, thành tựu của thể loại âm nhạc Ca Huế

Tác giả – tác phẩm: Ca Huế

I. Tìm hiểu tác phẩm Ca Huế

1. Thể loại: Văn bản thông tin

2. Phương thức biểu đạt : Nghị luận

4. Tóm tắt: Văn bản tập trung trình bày nguồn gốc, quy định, luật lệ và giá trị nghệ thuật, thành tựu của thể loại âm nhạc Ca Huế

Bố cục Ca Huế chính xác nhất - Cánh diều

5. Bố cục:

Chia văn bản thành 2 đoạn:

– Đoạn 1: Từ đầu đến “tầng lớp công chúng”: Nguồn gốc của ca Huế

– Đoạn 2: Tiếp theo đến “nhạc đệm hoàn hảo”: Quy định và luật lệ của ca Huế

– Đoạn 3: Còn lại: Giá trị nghệ thuật và thành tựu của ca Huế

6. Giá trị nội dung:

– Ca ngợi những đặc điểm riêng biệt, quy định về cách thức tiến hành hoạt động ca Huế, thể loại âm nhạc đỉnh cao trong toàn bộ các di sản âm nhạc truyền thống Việt Nam.

7. Giá trị nghệ thuật:

– Phân tích lập luận giải thích về quy định cách thức tiến hành hoạt động ca Huế

II. Tìm hiểu chi tiết tác phẩm Ca Huế

1. Nguồn gốc của ca Huế

– Ca Huế khởi nguồn từ hát cửa quyền trong cung vua, phủ chúa, với hình thức diễn xướng mang tính bác học, dành cho giới thượng lưu say mê nghệ thuật

2. Quy định và luật lệ của ca Huế

– Môi trường diễn xướng:

+ Thường ở trong một không gian hẹp, hạn chế số lượng người tham gia

+ Không trình diễn trước đám đông hoặc hát dưới ánh Mặt Trời

– Số lương người tham gia:

+ Khoảng 8-10 người (trong đó có từ 5-6 nhạc công)

– Biên chế của dàn nhạc:

+ Sự dụng đạt chuẩn 4-5 loại nhạc cụ trong dàn ngũ tuyệt cổ điển (nguyệt, tì bà, nhị, tranh, tam) hoặc có thể thay đổi đàn tam bằng đàn bầu.

+ Hoặc sử dụng dàn tứ tuyệt gồm các nhạc cụ (nguyệt, nhị, tì, đàn tranh)

+ Hoặc đầy đủ hơn là dàn lục ngự (tam, tì, nhị, nguyệt, tranh, bầu)

– Phong thức trình diễn:

+ Biểu diễn truyền thống: người biểu diễn và người thường thức có quen biết nhau, vừa thưởng thức nghệ thuật vừa có thể nhận xét đánh giá, góp ý

+ Biểu diễn cho du khách: Có giới thiệu chương trình, quá trình hình thành, phát triển giá trị của ca Huế với các tiết mục biểu diễn minh họa của nghệ nhân.

3. Giá trị nghệ thuật và thành tựu của ca Huế

– “Là loại âm nhạc kết hợp giữa dân gian, chuyên nghiệp và bác học của ca nhạc thính phòng, một thể loại âm nhạc đỉnh cao trong toàn bộ các di sản âm nhạc truyền thống Việt Nam”

– Năm 2015 ca Huế đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Để học tốt bài học Ca Huế lớp 7 hay khác:

  • Soạn bài Ca Huế (hay nhất)
  • Soạn bài Ca Huế (ngắn nhất)

Xem thêm bố cục các văn bản Ngữ Văn lớp 7 sách Cánh diều chính xác nhất hay khác:

Bố cục Ca Huế chính xác nhất Cánh diều