Tóm tắt Thế giới mạng và tôi hay, ngắn nhất – Kết nối tri thức

Tóm tắt Thế giới mạng và tôi – Ngữ văn lớp 10 Kết nối tri thức

Tóm tắt tác phẩm Thế giới mạng và tôi

Văn bản trình bày quan điểm và những trải nhiệm cá nhân của tác giả về thế giới mạng. Từ đó khẳng định chúng ta nên biết cách sử dụng mạng xã hội hợp lí và văn minh để mang lại những kết quả tốt.

Tóm tắt Thế giới mạng và tôi hay, ngắn nhất - Kết nối tri thức

Bố cục Thế giới mạng và tôi

Chia văn bản làm 3 phần

– Đoạn 1: Từ đầu đến “nhạt đi và nhẹ đi”: Thế giới mạng là nơi bày tỏ mọi suy nghĩ, quan điểm của con người.

– Đoạn 2: Tiếp theo đến “của một xã hội”: Cần ứng xử văn minh trên mạng xã hội

– Đoạn 3: Còn lại: Những điều tích cực khi sử dụng mạng xã hội.

Nội dung chính Thế giới mạng và tôi

Tác giả đã đưa ra những trải nghiệm, nhận xét của mình về thế giới mạng. Qua đó mong muốn mọi người biết cách sử dụng mạng xã hội hợp lí, đem lại hiệu quả.

Tác giả – tác phẩm: Thế giới mạng và tôi

I. Tác giả văn bản Thế giới mạng và tôi

Tóm tắt Thế giới mạng và tôi hay, ngắn nhất - Kết nối tri thức

– Nguyễn Thị Hậu sinh năm 1958, là nhà nghiên cứu khảo cổ, văn hóa.

II. Tìm hiểu tác phẩm Thế giới mạng và tôi

1. Xuất xứ: trích từ cuốn sách Thế giới mạng và tôi, NXB Văn học, Hà Nội.

2. Phương thức biểu đạt: Nghị luận

3. Tóm tắt:

Văn bản trình bày quan điểm và những trải nhiệm cá nhân của tác giả về thế giới mạng. Từ đó khẳng định chúng ta nên biết cách sử dụng mạng xã hội hợp lí và văn minh để mang lại những kết quả tốt.

4. Bố cục: Chia văn bản làm 3 phần

– Đoạn 1: Từ đầu đến “nhạt đi và nhẹ đi”: Thế giới mạng là nơi bày tỏ mọi suy nghĩ, quan điểm của con người.

– Đoạn 2: Tiếp theo đến “của một xã hội”: Cần ứng xử văn minh trên mạng xã hội

– Đoạn 3: Còn lại: Những điều tích cực khi sử dụng mạng xã hội.

5. Giá trị nội dung:

– Văn bản nêu ra những lợi ích tích cực từ mạng xã hội và cách sử dụng mạng xã hội văn minh

6. Giá trị nghệ thuật:

– Văn bản đưa ra các lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục người đọc

– Lập luận chặt chẽ

– Ngôn từ giản dị, dễ hiểu.

Để học tốt bài học Thế giới mạng và tôi lớp 10 hay khác:

Tóm tắt Thế giới mạng và tôi hay ngắn nhất

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, ngắn gọn khác: