Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất

1. Cấu tạo ngoài của giun đất:

– Cơ thể giun thuôn nhọn hai đầu, có dạng hình trụ tròn.

– Cơ thể phân đốt, mặt lưng có màu sẫm hơn mặt bụng.

– Phía đầu giun có miệng, đai sinh dục nằm ở đốt thứ 14, 15,16 của đầu. Mặt bụng đai sinh dục có lỗ sinh dục cái, đốt thứ 18 có 2 lỗ sinh dục đực.

– Phía đuôi là hậu môn.

2. Chú thích hình vẽ:

– Hình 16.1 A: 1. Miệng; 2. Đai sinh dục; 3. Hậu môn

– Hình 16.1 B: 1. Miệng; 2. Vòng tơ; 3. Lỗ sinh dục cái; 4. Đai sinh dục; 5. Lỗ sinh dục đực

– Hình 16.3 B: 1. Miệng; 2. Hầu; 3. Thực quản; 4. Diều; 5. Dạ dày; 6. Ruột; 7. Ruột tịt

– Hình 16.3 C: 8. Hạch não; 9. Vòng thần kinh hầu; 10, 11. Hạch thần kinh

Bài 1 (trang 58 sgk Sinh học 7): Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm những bộ phận nào ?

Lời giải:

Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm : miệng, hầu, thực quản, diều, dại dày, ruột, ruột tịt.\\

Bài 2 (trang 58 sgk Sinh học 7): Khoang trống giữa thành cơ thể và thành ruột (nhìn thấy khi mổ giun) là:

Lời giải:

Thể xoang chính thức.

Bài 3 (trang 58 sgk Sinh học 7): Khi bị ngập nước giun chui lên mặt đất là vì:

Lời giải:

– Giun đất hô hấp qua da, dưới da có mạch máu dày đặc giúp trao đổi khí.

– Khi môi trường bị ngập nước, không khí không thể khuếch tán qua da, giun không hô hấp được, phải chui lên mặt đất để hô hấp.