Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Bài 1 (trang 186 SGK Hóa 12):

Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất

Lời giải:

Có nhiều dạng năng lượng khác nhau như : nhiệt năng, hóa năng, điện năng, quang năng,..

Bài 2 (trang 186 SGK Hóa 12):

Cho biết những nét chính về xu thế phát triển năng lượng trong tương lai. Cho 3 ví dụ về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng

Lời giải:

– Khai thác và sử dụng nhiên liệu sạch bằng cách áp dụng kỹ thuật mới hiện đại nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao về năng lượng và yêu cầu bảo vệ môi trường thiên nhiên.

– Phát triển năng lượng hạt nhân

– Phát triển thủy năng

– Sử dụng năng lượng mặt trời

– Sử dụng năng lượng có hiệu quả cao hơn

Ví dụ về sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng như: đèn tiết kiệm điện, bếp đun nước sử dụng năng lượng mặt trời,…

Bài 3 (trang 186 SGK Hóa 12):

Cho biết thí dụ về một số nghành sản xuất vật liệu quan trọng

Lời giải:

– Công nghiệp gang thép: sản xuất các loại vật liệu sắt thép …

– Công nghiệp Silicat

– Công nghiệp luyện kim màu …

Bài 4 (trang 186 SGK Hóa 12):

Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Nhiên liệu được coi là sạch và ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là :

A. Củi, gỗ, than cốc.

B. Than đá, xăng, dầu.

C. Xăng, dầu.

D. Khí thiên nhiên.

Lời giải:

Đáp án D.

Bài 5 (trang 187 SGK Hóa 12):

Theo tính toán, năm 2000 cả nước ta tiêu thụ nhiên liệu tương được 1,5 triệu tấn dầu và thải vào môi trường khoảng 113700 tấn khí CO2. Trong một ngày lượng nhiên liệu tiêu thụ và lượng khí CO2 thải vào môi trường là :

A. 0,003 triệu tấn dầu, 200 tấn CO2

B. 0,004 triệu tấn dầu, 311 tấn CO2

C. 0,005 triệu tấn dầu, 415 tấn CO2

D. 0,012 triệu tấn dầu, 532 tấn CO2

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 6 (trang 187 SGK Hóa 12):

Một loại polime để chế tạo “kính khó vỡ” dùng cho máy bay, ôtô, thấy kính dưới đây là một số mắt xích của phân tử :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Hãy viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của hai loại polime này.

Lời giải:

Công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của loại polime này

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12