Soạn bài: Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Câu 1 (trang 213 sgk ngữ văn 11 tập 1):

– Đối chiếu bài làm của mình xem có điều gì sai sót không, nếu có sai sót thì điều đó xuất phát từ đâu: về mặt kiến thức, kĩ năng làm bài.

– Rút ra bài học cho bản thân mình.

Câu 2 (trang 213 sgk ngữ văn 11 tập 1):

Phần tập làm văn trong đề kiểm tra tổng hợp yêu cầu học trò phải trình bày chân thành, độc lập về hiện tượng, vấn đề xã hội hoặc thơ ca

– Tìm ra điểm yếu, thiếu quan tâm tới đời sống và văn học

– Chưa biết cách chọn lọc ra được đặc điểm chính của vấn đề

– Chưa biết cách sắp xếp các luận điểm, luận cứ để tạo ra tính mạch lạc, chặt chẽ và logic cho bài viết

– Không mạnh dạn suy nghĩ, mạnh dạn trình bày ý kiến

Ưu điểm:

– Trình bày khoa học, ngắn gọn

– Kiến thức nắm vững vàng