Tóm tắt Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác hay, ngắn nhất – Kết nối tri thức

Tóm tắt Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác – Ngữ văn lớp 10 Kết nối tri thức

Tóm tắt tác phẩm Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác

Văn bản kể về việc Héc-to từ giã vợ và con trai của mình để tiếp tục tham gia chinh chiến bảo vệ thành Tơ-roa. Trong cuộc từ biệt cảm động và thiêng liêng, Héc-to đã khẳng định bổn phận và trách nhiệm của người trước sự khuyên nhủ của vợ.

Tóm tắt Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác hay, ngắn nhất - Kết nối tri thức

Bố cục Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác

Chia văn bản thành 3 đoạn:

– Đoạn 1: Từ đầu đến “xông vào nơi đó”: Hành động và tâm trạng của Ăng-đrô- mác.

– Đoạn 2: Tiếp theo đến “than xé ruột của nàng”: Hành động và tâm trạng của Héc-to.

– Đoạn 3: Còn lại: Quyết định dứt khoát, thể hiện tinh thần trách nhiệm của anh hùng Héc-to.

Nội dung chính Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác

Héc-to chia tay vợ và con trai mình đã tham gia chiến chinh bảo vệ cho thành Tơ – roa mặc cho vợ anh có khuyên ngăn, xót thương, vật vã. Anh đã giải thích cho vợ hiểu bổn phận và trách nhiệm của mình. Ăng – đrô – mác cũng là người hiểu chuyện nên khi nghe Héc – to giãi bày đã đồng ý để chồng ra đi.

Tác giả – tác phẩm: Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác

I. Tác giả văn bản Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác

– Cho đến nay, vẫn chưa biết đích xác Hô-me-rơ là ai.

– Có nhiều truyền thuyết kể về nhà thơ mù này. Phổ biến hơn cả là câu chuyện kể về ông là con một gia đình nghèo và được sinh ra bên dòng sông Mê-lét vào khoảng thế kỉ IX-VIII trước Công nguyên

– Ông mang tên Mê-lê-xi-gien (nghĩa là con của dòng sông Mê-lét)

II. Tìm hiểu tác phẩm Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác

1. Thể loại: Sử thi

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:

– Được trích trong bộ sử thi I – li -át,  I-li-át gồm 15 693 câu thơ. Tác phẩm kể về cơn giận của anh hùng Asin. “I-li-át” là bài ca chiến trận. Tác phẩm ca ngợi sức mạnh thể xác của con người.

3. Tóm tắt:

Văn bản kể về việc Héc-to từ giã vợ và con trai của mình để tiếp tục tham gia chinh chiến bảo vệ thành Tơ-roa. Trong cuộc từ biệt cảm động và thiêng liêng, Héc-to đã khẳng định bổn phận và trách nhiệm của người trước sự khuyên nhủ của vợ.

Tóm tắt Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác hay, ngắn nhất - Kết nối tri thức

4. Bố cục: Chia văn bản thành 3 đoạn:

– Đoạn 1: Từ đầu đến “xông vào nơi đó”: Hành động và tâm trạng của Ăng – đrô- mác.

– Đoạn 2: Tiếp theo đến “than xé ruột của nàng”: Hành động và tâm trạng của Héc – to.

– Đoạn 3: Còn lại: Quyết định dứt khoát, thể hiện tinh thần trách nhiệm của anh hùng Héc – to.

5. Giá trị nội dung:

– Ca ngợi phẩm chất của người anh hùng Héc – to

– Đề cao tình yêu thương gia đình, đức hạnh cao quý của Ăng – đrô- mác.

– Khẳng định bổn phận, trách nhiệm của nhân dân với đất nước, dân tộc mình

6. Giá trị nghệ thuật:

– Miêu tả tâm lý nhân vật một cách chi tiết cụ thể, lối so sánh có đuôi dài rất sinh động, giàu hình ảnh mang đặc trưng của sử thi.

– Ngôn ngữ trong sáng, hào hùng, giọng điệu kể chuyện chậm rãi, tha thiết.

Để học tốt bài học Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác lớp 10 hay khác:

Tóm tắt Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác hay ngắn nhất