Tóm tắt Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư hay, ngắn nhất – Kết nối tri thức

Tóm tắt Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư – Ngữ văn lớp 10 Kết nối tri thức

Tóm tắt tác phẩm Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

Qua văn bản “Bản hoà âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư”, nhà nghiên cứu Chu Văn Sơn đã phát hiện cái hài hoà của tiếng thơ và tiếng thu tạo nên một bản hoà âm độc đáo trong thơ Lưu Trọng Lư. Bằng cách lập luận chặt chẽ, tài tình cùng cách bình luận giàu cảm xúc, tác giả đã làm nổi bật một cấu trúc ngôn từ thi ca tinh vi và đẹp đẽ.

Tóm tắt Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư hay, ngắn nhất - Kết nối tri thức

Bố cục Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

Chia văn bản làm 2 đoạn:

– Đoạn 1: Từ đầu đến “vàng khô”: Giới thiệu về bài thơ Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

– Đoạn 2: Còn lại: Vẻ đẹp của bài thơ thu

Nội dung chính Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

Qua văn bản “Bản hoà âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư”, nhà nghiên cứu Chu Văn Sơn đã phát hiện cái hài hoà của tiếng thơ và tiếng thu tạo nên một bản hoà âm độc đáo trong thơ Lưu Trọng Lư. Bằng cách lập luận chặt chẽ, tài tình cùng cách bình luận giàu cảm xúc, tác giả đã làm nổi bật một cấu trúc ngôn từ thi ca tinh vi và đẹp đẽ.

Tóm tắt Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư hay, ngắn nhất - Kết nối tri thức

Tác giả – tác phẩm: Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

I. Tác giả văn bản Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

Tóm tắt Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư hay, ngắn nhất - Kết nối tri thức

– TS. Chu Văn Sơn (sinh năm 1962, tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là giảng viên bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội từ năm 1986. Trước đó, ông từng giảng dạy tại Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định).

– TS. Sơn tốt nghiệp hệ cử nhân Ngữ văn và lấy bằng Thạc sĩ tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ông nhận bằng tiến sĩ Ngữ văn – Văn học Việt Nam vào năm 2001.

– TS. Chu Văn Sơn được đánh giá là một người thầy, một nhà văn tài hoa, một nhà phê bình văn học sắc sảo. Trong những bài phê bình, ông có nhiều phát hiện tinh tế, sâu sắc, có cách viết bay bổng nghệ sĩ, và một giọng văn riêng, vừa gần gũi vừa thanh lịch.

II. Tìm hiểu tác phẩm Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

1. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: Trích từ cuốn “Thơ – điệu hồn và cấu trúc” – NXB Giáo dục, Hà Nội 2007

2. Tóm tắt:

– Qua văn bản “Bản hoà âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư”, nhà nghiên cứu Chu Văn Sơn đã phát hiện cái hài hoà của tiếng thơ và tiếng thu tạo nên một bản hoà âm độc đáo trong thơ Lưu Trọng Lư. Bằng cách lập luận chặt chẽ, tài tình cùng cách bình luận giàu cảm xúc, tác giả đã làm nổi bật một cấu trúc ngôn từ thi ca tinh vi và đẹp đẽ.

Tóm tắt Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư hay, ngắn nhất - Kết nối tri thức

3. Bố cục

Chia văn bản làm 2 đoạn:

– Đoạn 1: Từ đầu đến “vàng khô”: Giới thiệu về bài thơ Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

– Đoạn 2: Còn lại: Vẻ đẹp của bài thơ thu

4. Giá trị nội dung:

– Văn bản đã phát hiện cái hài hoà của tiếng thơ và tiếng thu tạo nên một bản hoà âm độc đáo trong thơ Lưu Trọng Lư

5. Giá trị nghệ thuật:

– Cách lập luận chặt chẽ, tài tình cùng cách bình luận giàu cảm xúc, tác giả đã làm nổi bật một cấu trúc ngôn từ thi ca tinh vi và đẹp đẽ.

 

Để học tốt bài học Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư lớp 10 hay khác:

 

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, ngắn gọn khác: