Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 10 trang 112 Tập 1 – Kết nối tri thức

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 10 trang 112 Tập 1

* Sử dụng trích dẫn, cước chú và cách đánh dấu phần tỉnh lược trong văn bản:

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 10 trang 112 Tập 1

Câu 1 (trang 112 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1):

a) Vì lời trích dẫn trong đoạn văn giới thiệu tác giả Hô-me-rơ là lời trích dẫn gián tiếp và có ghi nguồn gốc xuất xứ.

b) Nội dung của câu văn trích dẫn ngoặc kép: là lời của nhà nghiên cứu viết về nội dung tương phản được khắc họa trong đoạn trích.

c) Phần đánh dấu ngoặc vuông là phần trong lời trích dẫn nhưng được lược bỏ do nội dung ít quan trọng hơn hoặc không cần thiết trong đoạn đó.

Câu 2 (trang 112 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1):

a) Phần cước chú ở chân trang giải thích các nội dung về truyền thuyết mặt trăng, mặt trời và thuật ngữ “dòng nước đục chảy cho đến nơi đất giáp với trời”.

– Phần cước chú được trình bày bằng cách: vị trí ở cuối trang, và chữ nhỏ hơn so với văn bản chính, trình bày theo thứ tự đánh số ở văn bản chính.

b) Đoạn văn có 2 cước chú. Cả hai cước chú này nhằm để giải thích và lảm rõ hơn nội dung được nhắc đến trong văn bản

Câu 3 (trang 112 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1):

– Đoạn thứ 4 trong văn bản Tê-dê sử dụng cước chú và tỉnh lược trong văn bản:

“Âm mưu này không phải của ông mà là của Mê-đê, nhân vật nổi tiếng trong cuộc săn tìm bộ lông cừu bằng vàng (1) , nàng ta đã biết đến” đến “Mê-đê tẩu thoát như nàng vẫn luôn làm thế […]”

– Đề bài câu 2 trang 112 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1) sử dụng trích dẫn trực tiếp:

Đọc đoạn văn trong phần 2 đoạn trích Đăm Săn đi bắt Nữ Thần mặt Trời, từ câu: “Thế là Đăm Săn ra đi” đến “Chày của tù trưởng giàu có này giã gạp trông cứ lấp la lấp lánh” và cho biết

Xem thêm các bài Thực hành tiếng Việt lớp 10 Kết nối tri thức hay khác:

Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 10 trang 112 Tập 1 – Kết nối tri thức

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, ngắn gọn khác: