Nội dung chính bài Thu hứng hay nhất – Kết nối tri thức

Nội dung chính bài Thu hứng – Ngữ văn lớp 10 Kết nối tri thức

Bài thơ vẽ nên bức tranh mùa thu hiu hắt, mang đặc trưng của núi rừng, sông nước Quỳ Châu. Đồng thời, bài thơ còn là bức tranh tâm trạng buồn lo của nhà thơ trong cảnh loạn ly: nỗi lo cho đất nước, nỗi buồn nhớ quê hương và nỗi ngậm ngùi, xót xa cho thân phận mình.

Bố cục Thu hứng

Gồm 2 phần:

– Phần 1: 4 câu đầu. Bức tranh vào mùa thu.

– Phần 2: 4 câu còn lại. Tình cảm qua khung cảnh mùa thu.

Tóm tắt Thu hứng

Tóm tắt tác phẩm Thu hứng

Bài thơ là nỗi lòng riêng tư của Đỗ Phủ nhưng cũng chan chứa tâm sự yêu nước, thương đời.

Nội dung chính bài Thu hứng hay nhất - Kết nối tri thức

Tác giả – tác phẩm: Thu hứng

I. Tác giả văn bản Thu hứng

Nội dung chính bài Thu hứng hay nhất - Kết nối tri thức

– Đỗ Phủ (712 – 770), tự Tử Mĩ, hiệu Thiếu Lăng, là một nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời nhà Đường.

– Ông làm quan trong một thời gian rất ngắn nhưng gần như sống trong cảnh đau khổ, bệnh tật.

– Năm 755, tướng An Lộc Sơn nổi dậy chống lại triều đình. Vì không được trọng dụng và cũng muốn tránh khỏi hiểm họa, ông cáo quan về quê ở cùng tây Nam.

– Đỗ Phủ cùng với Lý Bạch là hai nhà thơ vĩ đại và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Trung Quốc.

– Một số sáng tác tiêu biểu như:

+ Tập thơ Ngao du nam bắc (731 – 745)

+ Tập thơ Trường An khốn đốn (746 – 755)

+ Tập thơ Lưu vong làm quan (756 – 759)

+ Tập thơ Phiêu bạc tây nam (760 – 770)

II. Tìm hiểu tác phẩm Thu hứng

1. Thể loại: Bài thơ “Cảm xúc mùa thu” được viết theo thể thất ngôn bát cú.

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:

– Bài thơ được sáng tác năm 766, khi nhà thơ đang ở Quỳ Châu.

– Đỗ Phủ sáng tác chùm “Thu hứng” gồm 8 bài thơ, trong đó cảm xúc mùa thu là bài thơ thứ nhất. Ông được người Trung Quốc gọi là “Thi thánh”.

3. Phương thức biểu đạt: Biểu cảm + Miêu tả

4. Nội dung chính: Bài thơ là nỗi lòng riêng tư của Đỗ Phủ nhưng cũng chan chứa tâm sự yêu nước, thương đời.

5. Bố cục:

Gồm 2 phần:

– Phần 1: 4 câu đầu. Bức tranh vào mùa thu.

– Phần 2: 4 câu còn lại. Tình cảm qua khung cảnh mùa thu.

6. Giá trị nội dung:

– Bài thơ vẽ nên bức tranh mùa thu hiu hắt, mang đặc trưng của núi rừng, sông nước Quỳ Châu. Đồng thời, bài thơ còn là bức tranh tâm trạng buồn lo của nhà thơ trong cảnh loạn li: nỗi lo cho đất nước, nỗi buồn nhớ quê hương và nỗi ngậm ngùi, xót xa cho thân phận mình.

7. Giá trị nghệ thuật:

– Tứ thơ trầm lắng, u uất

– Lời thơ buồn, thấm đẫm tâm trạng, câu chữ tinh luyện

– Bút pháp đối lập, tả cảnh ngụ tình

– Ngôn ngữ ước lệ nhiều tầng ý nghĩa.

Để học tốt bài học Thu hứng lớp 10 hay khác:

Nội dung chính bài Thu hứng hay nhất Kết nối tri thức