Nội dung chính bài Chùm thơ hai-cư Nhật Bản hay nhất – Kết nối tri thức

Nội dung chính bài Chùm thơ hai-cư Nhật Bản – Ngữ văn lớp 10 Kết nối tri thức

Ba bài thơ miêu tả hình ảnh con quạ, hình ảnh hoa triệu nhan, hình ảnh con ốc nhỏ đều là những hình ảnh thuộc về thế giới tự nhiên, nhỏ bé và gần gũi với con người.

Bố cục Chùm thơ hai-cư Nhật Bản

Chia văn bản làm 3 đoạn:

– Phần 1: Bài thơ số 1: Miêu tả hình ảnh con quạ

– Phần 2: Bài thơ số 2: Miêu tả hình ảnh hoa triêu nhan

– Phần 3: Bài thơ số 3: Miêu tả hình ảnh con ốc nhỏ

Tóm tắt Chùm thơ hai-cư Nhật Bản

Tóm tắt tác phẩm Chùm thơ hai-cư Nhật Bản

Chùm thơ hai-cư Nhật Bản đem đến cho bạn đọc những ấn tượng về hình thức ngắn gọn, giản dị nhưng chan chứa những ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mượn hình ảnh của tự nhiên, vạn vật và bằng cách gợi ta độc đáo, lời ít ý nhiều, tác giả đã gửi gắm tình yêu thiên nhiên, lẽ sống của con người với chính bản thân mình và cuộc đời.

Tác giả – tác phẩm: Chùm thơ hai-cư Nhật Bản

  1. Tác giả văn bản Chùm thơ hai-cư Nhật Bản

– Mát – chư – ô – Ba – sô (1644 – 1694) là nhà thơ nổi tiếng của văn học Nhật. Ông có công lớn trong việc hoàn thiện thơ hai – cư, đưa nó trở thành thể thơ độc đáo nhất của Nhật Bản.

– Chi – ô (1703 – 1775) là người đánh dấu sự hiện diện của các tác giả nữ trong truyền thống thơ hai – cư. Trước bà thơ hai – cư của tác giả nữ thường bị coi thường và quên lãng. Bà đã trở thành một tiếng nói thơ ca độc đáo, được nhiều người yêu thích.

– Cô – ba – y – a – Si Ít – sa (1763 – 1828) là nhà thơ kiêm tu sĩ Phật giáo. Ông còn là họa sĩ tài ba, nổi tiếng với những bức tranh có đề các bài thơ hai – cư do chính ông sáng tác.

Nội dung chính bài Chùm thơ hai-cư Nhật Bản hay nhất - Kết nối tri thức

  1. Tìm hiểu tác phẩm Chùm thơ hai-cư Nhật Bản
  2. Thể loại:

Chùm thơ hai-cư Nhật Bản thuộc thể loại thơ hai – cư

  1. Nội dung chính:

Chùm thơ hai-cư Nhật Bản đem đến cho bạn đọc những ấn tượng về hình thức ngắn gọn, giản dị nhưng chan chứa những ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mượn hình ảnh của tự nhiên, vạn vật và bằng cách gợi ta độc đáo, lời ít ý nhiều, tác giả đã gửi gắm tình yêu thiên nhiên, lẽ sống của con người với chính bản thân mình và cuộc đời.

  1. Giá trị nội dung:

– Thơ Hai cư ghi lại phong cảnh, sự vật, sự việc cụ thể, bình dị trong một khoảnh khắc của thực tại chợt hiện lên trước mắt nhà thơ. Thể hiện triết lý Thiền trong sự tương giao hòa hợp, sự vận động biến đổi, sự bình đẳng của vạn vật, tình yêu quê hương, đất nước, con người…

  1. Tóm tắt văn bản Chùm thơ hai-cư Nhật Bản

Chùm thơ hai-cư Nhật Bản đem đến cho bạn đọc những ấn tượng về hình thức ngắn gọn, giản dị nhưng chan chứa những ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mượn hình ảnh của tự nhiên, vạn vật và bằng cách gợi ta độc đáo, lời ít ý nhiều, tác giả đã gửi gắm tình yêu thiên nhiên, lẽ sống của con người với chính bản thân mình và cuộc đời.

  1. Bố cục bài Chùm thơ hai-cư Nhật Bản

Chia văn bản làm 3 đoạn:

– Phần 1: Bài thơ số 1: Miêu tả hình ảnh con quạ

– Phần 2: Bài thơ số 2: Miêu tả hình ảnh hoa triêu nhan

– Phần 3: Bài thơ số 3: Miêu tả hình ảnh con ốc nhỏ

  1. Giá trị nghệ thuật:

– Hình thức: ngắn gọn, gồm 17 âm tiết, ngắt thành 3 đoạn, thường theo thứ tự 5-7-5
– Ngôn ngữ: chấm phá, gợi chứ không tả, để nhiều khoảng trống cho độc giả tưởng tượng, đồng sáng tạo.

  1. Giá trị nội dung

Ba bài thơ thể hiện những rung cảm của con người trước thiên nhiên như một buổi “chiều thu”, cành “hoa triêu nhan” và sự vật nhỏ bé như “dây gàu”, “giếng” nước, “con ốc”

– Những hình ảnh được sử dụng trong bài thơ mang ý nghĩa tượng trưng cho những cố gắng của con người (hình ảnh con ốc trèo núi Fu-ji), tâm trạng man mác bâng khuâng (cánh quạ đậu trên cành khô),…

Để học tốt bài học Chùm thơ hai-cư Nhật Bản lớp 10 hay khác:

Nội dung chính bài Chùm thơ hai-cư Nhật Bản hay nhất