Bố cục Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới chính xác nhất – Kết nối tri thức

Bố cục văn bản Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới – Ngữ văn lớp 10 Kết nối tri thức

Chia văn bản làm 3 phần

– Phần 1: Từ đầu đến “khai thiên lập địa”: Thần thoại về Thần trụ trời.

– Phần 2: Tiếp đến “cả thiên đình xấu hổ”: Thần thoại về Thần sét.

– Phần 3: Tiếp đến “giữ trâu cho người mất gạo”: Thần thoại về Thần gió.

Tóm tắt Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới

Tóm tắt tác phẩm Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới

Văn bản “Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới” đã lý giải về sự hình thành của thế giới tự nhiên thông qua các vị thần. Mỗi vị thần có một quyền năng đặc biệt, đảm bảo sự sống cho trái đất. Truyện về các vị thần đã phản ánh quan niệm nhận thức của con người thời cổ về thế giới xung quanh và thể hiện khao khát chinh phục tự nhiên.

Bố cục Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới chính xác nhất - Kết nối tri thức

Nội dung chính Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới

Văn bản kể về ba vị thần thần Trụ trời, thần Sét, thần Gió mỗi vị thần mang những hình dáng, đặc điểm và những việc làm khác nhau. Nhằm cai quản thế giới tự nhiên của con người. Từ đó phản ánh suy nghĩ và mơ ước của con người về cuộc sống tự nhiên xung quanh mình.

Tác giả – tác phẩm: Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới

I. Tác giả văn bản Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới

Bố cục Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới chính xác nhất - Kết nối tri thức

– Nguyễn Đổng Chi (6 tháng 1 năm 1915 – 20 tháng 7 năm 1984) là một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, nguyên Trưởng ban Hán Nôm, nguyên Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

– Cố Giáo sư Nguyễn Đổng Chi đã sưu tầm và viết lại gần 2.000 truyện cổ Việt Nam. Số truyện trên được ông sử dụng để soạn bộ sách Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam gồm 5 tập. Đây cũng là bộ sách nghiên cứu được biên soạn và in xong lâu nhất: 25 năm (1957-1982), rải rác với tổng cộng 5 lần in lẻ. Ông đã phân loại truyện cổ tích thành 3 tiểu loại: 1. Cổ tích thần kỳ; 2. Cổ tích thế sự; 3. Cổ tích lịch sử.

– Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996.

II. Tìm hiểu tác phẩm Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới

1. Thể loại:

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới thuộc thể loại thần thoại Việt Nam

2. Tóm tắt:

Văn bản “Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới” đã lý giải về sự hình thành của thế giới tự nhiên thông qua các vị thần. Mỗi vị thần có một quyền năng đặc biệt, đảm bảo sự sống cho trái đất. Truyện về các vị thần đã phản ánh quan niệm nhận thức của con người thời cổ về thế giới xung quanh và thể hiện khao khát chinh phục tự nhiên.

Bố cục Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới chính xác nhất - Kết nối tri thức

3. Bố cục: 

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới có bố cục gồm 3 phần

– Phần 1: Từ đầu đến “khai thiên lập địa”: Thần thoại về Thần trụ trời.

– Phần 2: Tiếp đến “cả thiên đình xấu hổ”: Thần thoại về Thần sét

– Phần 3: Tiếp đến “giữ trâu cho người mất gạo”: Thần thoại về Thần gió

4. Giá trị nội dung: 

– Giải thích nguồn gốc, xuất thân của các vị thần hồi khai thiên lập địa.

– Đưa đến cho người đọc những lí giải về các hiện tượng tự nhiên hiện nay.

5. Giá trị nghệ thuật: 

– Cốt truyện thể loại này đơn giản, ngắn gọn, tập trung vào hành động của các thần nhằm lí giải những hiện tượng thiên nhiên tương ứng.

– Biện pháp xây dựng hình tượng nhân vật chủ yếu được người nguyên thủy sử dụng là thần thánh hóa và nhân cách hóa các hiện tượng thiên nhiên.

– Các yếu tố kì ảo được thể hiện linh hoạt, sáng tạo

Để học tốt bài học Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới lớp 10 hay khác:

Bố cục Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới chính xác nhất