Bố cục Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời chính xác nhất – Kết nối tri thức

Bố cục văn bản Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời – Ngữ văn lớp 10 Kết nối tri thức

Chia văn bản thành 3 đoạn

– Đoạn 1: Từ đầu đến “bắt đầu động đấy”: Đăm Săn đến nhà Đăm Par Kvây, muốn Đăm Par Kvây cùng mình đi bắt Nữ Thần Mặt Trời

– Đoạn 2: Tiếp theo đến “Tôi về đây”: Vượt qua nhiều chông gai, Đăm Săn đã đến được nơi ở của Nữ Thần Mặt Trời và bày tỏ mong muốn lấy nàng của mình.

– Đoạn 3: Còn lại: Nữ Thần Mặt Trời từ chối khiến Đăm Săn buồn bã trở về ngay lúc mặt trời lên mà không đợi mặt trời lặn. Ngựa và Đăm Săn bị chìm.

Tóm tắt Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời

Tóm tắt tác phẩm Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời

Văn bản kể về cuộc hành trình trải qua nhiều khó khăn, hiểm nguy để đến được nhà Nữ Thần Mặt Trời và ngỏ lời với nàng của Đăm Săn.

Nội dung chính Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời

Cuộc hành trình của Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời. Đăm Săn đến nhà Đăm Par Kvây, muốn Đăm Par Kvây cùng mình đi bắt Nữ Thần Mặt Trời. Vượt qua nhiều chông gai, Đăm Săn đã đến được nơi ở của Nữ Thần Mặt Trời và bày tỏ mong muốn lấy nàng của mình. Nữ Thần Mặt Trời từ chối khiến Đăm Săn buồn bã trở về ngay lúc mặt trời lên mà không đợi mặt trời lặn. Ngựa và Đăm Săn bị chìm giữa Rừng Đen.

Tác giả – tác phẩm: Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời

I. Tác giả văn bản Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời

Dân gian

II. Tìm hiểu tác phẩm Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời

1. Thể loại: Sử thi

* Khái niệm

Sử thi là tác phẩm tự sự dân gian có quy mô lớn, sử dụng ngôn ngữ có vần, nhịp, xây dựng những hình tượng nghệ thuật hoành tráng, hào hùng để kể về một hoặc nhiều biến cố lớn diễn ra trong đời sống cộng đồng của cư dân thời cổ đại.

* Đặc trưng

– Nội dung của sử thi có tính rộng lớn, kể về sự kiện trọng đại của quá khứ, biểu hiện toàn bộ đời sống văn hóa, lịch sử của cộng đồng, thể hiện quá trình vận động của tộc người đó qua các giai đoạn khác nhau.

– Nghệ thuật: sử thi là những câu chuyện kể văn xuôi xen lẫn văn vần, có sử dụng các yếu thành ngữ, tục ngữ, những từ ngữ cổ, hình thức nghệ thuật ngôn từ dân gian.

* Phân loại sử thi

– Sử thi thần thoại: Đẻ đất đẻ nước, Ấm ệt luông, Cây nêu thần… kể về sự hình thành của thế giới, sự hình thành của muôn loài, sự hình thành các dân tộc…

– Sử thi anh hùng: Đăm Săn, Đăm Di, Xinh Nhã, Khinh Dú, Đăm Noi… kể về cuộc đời và sự nghiệp của các anh hùng.

2. Xuất xứ: Trích Đăm Săn sử thi Ê – đê

3. Tóm tắt:

Văn bản kể về cuộc hành trình trải qua nhiều khó khăn, hiểm nguy để đến  được nhà Nữ Thần Mặt Trời và ngỏ lời với nàng của Đăm Săn.

Bố cục Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời chính xác nhất - Kết nối tri thức

4. Bố cục: Chia văn bản thành 3 đoạn

Đoạn 1: Từ đầu đến “bắt đầu động đậy”: Đăm Săn đến nhà Đăm Par Kvây, muốn Đăm Par Kvây cùng mình đi bắt Nữ Thần Mặt Trời

Đoạn 2: Tiếp theo đến “Tôi về đây”: Vượt qua nhiều chông gai, Đăm Săn đã đến được nơi ở của Nữ Thần Mặt Trời và bày tỏ mong muốn lấy nàng của mình.

Đoạn 3: Còn lại: Nữ Thần Mặt Trời từ chối khiến Đăm Săn buồn bã trở về ngay lúc mặt trời lên mà không đợi mặt trời lặn. Ngựa và Đăm Săn bị chìm

5. Giá trị nội dung:

– Ca ngợi sự mãnh mẽ, kiên cường, bất khuất của người anh hùng Đăm Săn

6. Giá trị nghệ thuật:

–  Nghệ thuật so sánh, phóng đại:

– Các hình ảnh, sự vật được đem ra làm chuẩn so sánh được lấy từ thế giới thiên nhiên , từ vũ trụ bao la.

– Để cao tầm vóc lớn lao của người anh hung, khát vọng không có giới hạn cộng đồng Ê-đê về một tương lai hùng mạnh, thịnh vượng.

Để học tốt bài học Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời lớp 10 hay khác:

Bố cục Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời chính xác nhất