Soạn bài Nghe và nhận xét, đánh giá nội dung hình thức bài nói giới thiệu một truyện kể – Chân trời sáng tạo

Soạn bài Nghe và nhận xét, đánh giá nội dung hình thức bài nói giới thiệu một truyện kể

Soạn bài:

Bước 1: Chuẩn bị nghe

– Tìm đọc truyện mà người nói giới thiệu đánh giá.

– Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của truyện kể, dự kiến những điều cần trao đổi.

Bước 2: Lắng nghe và ghi chép

– Lắng nghe để nắm bắt ý kiến đánh giá của nói về nội dung và nghệ thuật.

– Sắp xếp thông tin thu nhận được trong khi nghe và ghi chép những đánh giá của người nói.

– Ghi lại những câu hỏi, ý kiến muốn trao đổi với người nói về nội dung và nghệ thuật.

Bước 3: Trao đổi, nhận xét, đánh giá

– Khẳng định sự đồng tình

– Trao đổi những điều không thống nhất hoặc chưa rõ

– Dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nhận xét hoặc đưa ra những chỉ dẫn để bài nói tốt hơn.

– Đánh giá theo bảng sau:

Soạn bài Nghe và nhận xét, đánh giá nội dung hình thức bài nói giới thiệu một truyện kể - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn khác: