Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn

(trang 126 sgk Lịch Sử 7): – Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786)

Trả lời:

– Tháng 6 – 1786, quân Tây Sơn kéo đến trước thành Phú Xuân.

– Nhờ nước sông lên cao, thuyền Tây Sơn tiến sát thành, tung bộ ibinh giáp chiến với quân Trịnh.

– Quân Trịnh bạc nhược, bị tiêu diệt nhanh chóng.

– Chiếm được Phú Xuân, quân Tây Sơn hoàn toàn làm chủ Đàng Trong, đồng thời tạo thanh thế để tiến ra Đàng Ngoài.

(trang 127 sgk Lịch Sử 7): – Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà ?

Trả lời:

– Quân Tây Sơn được sự ủng hộ hết lòng của quần chúng nhân dân những nơi mà nghĩa quân đặt chân đến.

– Khởi nghĩa từ lúc nổ ra đã hợp với lòng dân.

– Có bộ chỉ huy nghĩa quân tài giỏi, không chỉ giỏi chiến thuật đánh giặc mà còn giỏi trong việc thu phục các tầng lớp sĩ phu.

Bài 1 (trang 127 sgk Lịch sử 7): Em hãy kể những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788.

Lời giải:

– Năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp đỡ của Nguyễn Hữu Chính, tiến quân đánh vào thành Phú Xuân.

– Tháng 6- 1786, Nguyễn Huệ hạ được thành Phú Xuân.

– Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, tiêu diệt chúa Trịnh và giao quyền lại cho vua Lê.

– Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc Hà, xây dựng lại chính quyền ở Bắc Hà.

Mục tiêu Thời gian Người lãnh đạo Kết quả
Lần thứ nhất Lật đổ chính quyền phong kiến chúa Trịnh Giữa năm 1786 Nguyễn Huệ Lật đổ chính quyền phong kiến họ Trịnh tạo cơ sở cho việc thống nhất đất nước
Lần thứ hai Tiêu diệt Nguyễn Hữu Chỉnh Năm 1787 Vũ Văn Nhậm Tiêu diệt được Nguyễn Hữu Chỉnh
Lần thứ ba Diệt Vũ Văn Nhậm Giữa năm 1788 Nguyễn Huệ Diệt được Nhậm, tự tay xây dựng

 

Bài 2 (trang 127 sgk Lịch sử 7): Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như thế nào ?

Lời giải:

– Biết tin Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh đem quân đánh Phú Xuân, chúa Nguyễn chạy vào Gia Định.

– Nguyễn Nhạc tạm hòa với Trịnh để đánh Nguyễn.

– Năm 1777,quân Tây Sơn bắt giết chúa Nguyễn, lật đổ chính quyền Đàng Trong.

– Tháng 6 – 1786, Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân, sau đó tiến thẳng ra Đàng Ngoài với danh nghĩa “phù Lê diệt Trịnh”.

– Giữa năm 1786, bắt chúa Trịnh, giao quyền cho vua Lê.

– Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc diệt Vũ Văn Nhậm, lật đổ chính quyền vua Lê, tự tay xây dựng chính quyền mới.

→ Quân Tây Sơn đã lật đổ được các tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh. Lê thối nát và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Bài 3 (trang 127 sgk Lịch sử 7): Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được chính quyền đó ?

Lời giải:

– Quân Tây Sơn được sự ủng hộ hết lòng của quần chúng nhân dân những nơi mà nghĩa quân đặt chân đến.

– Khởi nghĩa từ lúc nổ ra đã hợp với lòng dân.

– Có bộ chỉ huy nghĩa quân tài giỏi, không chỉ giỏi chiến thuật đánh giặc mà còn giỏi trong việc thu phục các tầng lớp sĩ phu.