Soạn bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ ngắn nhất năm 2021

A. Soạn bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ (ngắn nhất)

Câu 1 (trang 10 sgk Ngữ văn 8 Tập 1):

Soạn bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ ngắn nhất năm 2021

Câu 2 (trang 11 sgk Ngữ văn 8 Tập 1):

a, chất đốt

b, loại hình nghệ thuật

c, món ăn

d, hành động của mắt

e, hành động của tay chân

Câu 3 (trang 11 sgk Ngữ văn 8 Tập 1):

a, xe máy, xe đạp, ô tô, xích lô,…

b, nhôm, sắt, đồng, gang,…

c, chuối, táo, bưởi, na,…

d, cô, chú, bác, mợ,…

e, vác, đội , gánh, khiêng,…

Câu 4 (trang 11 sgk Ngữ văn 8 Tập 1):

a, thuốc lào

b, thủ quỹ

c, bút điện

d, hoa tai

Câu 5 (trang 11 sgk Ngữ văn 8 Tập 1):

+ Từ có nghĩa rộng: khóc

+ Hai từ có nghĩa hẹp hơn: nức nở, sụt sùi

Ý nghĩa – Nhận xét

Nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn nghĩa của từ ngữ khác, nó có nghĩa rộng đối với những từ ngữ này nhưng đồng thời có nghĩa hẹp đối với những từ ngữ khác. Một từ được coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác và ngược lại.

Xem thêm các bài soạn