Xã Trưởng – Mẹ Đốp – Tác giả tác phẩm (mới 2022) – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

Tác giả – tác phẩm: Xã Trưởng – Mẹ Đốp – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

I. Tác giả văn bản Xã Trưởng – Mẹ Đốp

– Theo Hà Văn Cầu (chủ biên), Hà Văn Cầu – Hà Văn Trụ (biên soạn)

II. Tìm hiểu tác phẩm Xã Trưởng – Mẹ Đốp

1. Thể loại: Chèo

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:
– Trích trong vở chèo “ Quan Âm Thị Kính”

Xã Trưởng – Mẹ Đốp - Tác giả tác phẩm (mới 2022) - Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

3. Phương thức biểu đạt : tự sự

4. Tóm tắt:

Vở chèo làm nổi bật mối quan hệ giữa xã trưởng và mẹ Đốp. Một người là quản lí xã, một người là vợ người đi rao mõ. Cả hai rêu raao về việc thị Mầu có chửa khi chưa có chồng và từ đây, mối quan hệ giữa hai người ngày càng xấu đi

5. Bố cục:

– Từ đầu … xã ngồi: cuộc tranh cãi giữa xã trưởng và mẹ đốp về thái độ của xã trưởng

– Còn lai: cuộc tranh cãi giữa xã trưởng và mẹ đốp về thái độ của mẹ Đốp

6. Giá trị nội dung:

– Mẹ Đốp, đại diện cho tầng lớp nhân dân (bị trị) luôn luôn tìm cách đả kích, châm chọc, chửi khéo giai cấp thống trị là Xã Trưởng, gây tiếng cười hóm hỉnh, sâu cay, chua chát, sảng khoái, hể hả qua những việc làm ngu dốt, vô nhân đạo của chúng diễn ra hàng ngày.

7. Giá trị nghệ thuật:

– Xây dựng tuyến nhân vật đặc sắc với những tình huống rất đắt giá làm toát lên tính cách nổi bật của nhân vật

III. Tìm hiểu chi tiết tác phẩm Xã Trưởng – Mẹ Đốp

1. Nhân vật xã trưởng

– Đi rao mõ

– Làm cái thứ mõ thì bằng với sắc cái gì ?

=> Xã trưởng là nhân vật phản diện, Xã trưởng: khinh bỉ ra mặt, coi thường những người thấp kém hơn mình

– Tại dân vi tổng lí

Quốc pháp hữu công cầu

Ơn dân xã thuận bầu

Tôi đứng đầu hàng xã

=> Xã trưởng là người kênh kiệu, tự hào mà nói mình được chọn làm lí trưởng là do người dân đều đồng ý chọn, coi mình như là vua ở đây

2. Nhân vật mẹ Đốp

– Mộc đạc vang lừng

Kim thanh dóng dả

– Bất phận danh nhi tài túc

Vô chế lệnh nhi dân tòng

– Muôn việc sửa sang quyền cắt đặt

Một mình một chiếu thảnh thơi ngồi

=> Mẹ Đốp : đả kích, châm chọc chức xã trưởng

– Các cụ chửa được ngồi

– Thầy sai con đi rao mõ

=> Mẹ Đốp; dùng những từ ca ngợi ghề của mình cũng được trân trọng, cũng được dân bầu. Nói về chồng luôn dùng những từ thẳng thắn để nói về những gì chồng đạt được

=>Từ đồng âm ”bằng” ;”Bố cháu trẩy tỉnh lĩnh băng rồi ạ/ Làm cái thứ mõ thì bằng với sắc cái gì”. Những từ ngữ giản dị, môc mạc, đặc trưng cua làng quê: đốp chát, bố cháu, chửa, con mẹ Đốp, tốt nái

Xã Trưởng – Mẹ Đốp - Tác giả tác phẩm (mới 2022) - Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

Học tốt bài Xã Trưởng – Mẹ Đốp

Các bài học giúp bạn để học tốt bài Xã Trưởng – Mẹ Đốp Ngữ văn lớp 10 hay khác:

Xã Trưởng – Mẹ Đốp – Tác giả tác phẩm (mới 2022)