Tóm tắt Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật hay, ngắn nhất – Chân trời sáng tạo

Tóm tắt Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

Tóm tắt tác phẩm Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật

Văn bản trình bày sự kiện giới thiệu Truyện Kiều – Nguyễn Du được dịch sang tiếng Nhật Bản và được đông đảo độc giả đón đọc.

Tóm tắt Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật hay, ngắn nhất - Chân trời sáng tạo

Bố cục Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật

– Đoạn 1: Từ đầu …tiếng Nhật: Thời gian và sự kiện giới thiệu sách

– Đoạn 2: Còn lại: Khách mời và nội dung sự kiện

Nội dung chính Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật

Nêu thời gian, nội dung sự kiện công bố bản dịch truyện Kiều sang tiếng Nhật.

Tác giả – tác phẩm: Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật

I. Tìm hiểu tác phẩm Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật

1. Thể loại: Bản tin

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: Trích từ tờ Báo văn nghệ

Tóm tắt Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật hay, ngắn nhất - Chân trời sáng tạo

3. Phương thức biểu đạt: thuyết minh

4. Tóm tắt:

Nêu thời gian, nội dung sự kiện công bố bản dịch truyện Kiều sang tiếng Nhật.

5. Bố cục:

– Từ đầu …tiếng Nhật: Thời gian và sự kiện giới thiệu sách

– Còn lại: Khách mời và nội dung sự kiện

6. Giá trị nội dung:

– Cung cấp thông tin về bản dịch truyện Kiều

– Thể hiện niềm tự hào về văn học dân tộc

7. Giá trị nghệ thuật:

– Thông tin đầy đủ, rõ ràng

II. Tìm hiểu chi tiết tác phẩm Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật

1. Mục đích viết

– Cung cấp thông tin về bản dịch truyện Kiều

– Thể hiện niềm tự hào về văn học dân tộc.

2. Nội dung

-Cung cấp thông tin về sự kiện

+Tác giả của bản dịch

+Thời gian diễn ra sự kiện

+Số lượng bản dịch truyện Kiều sang tiếng Nhật

3. Thái độ của người viết

-Tự hào về văn học dân tộc

Để học tốt bài học Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật lớp 10 hay khác:

 

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác: