Tóm tắt Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống hay, ngắn nhất – Chân trời sáng tạo

Tóm tắt Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

Tóm tắt tác phẩm Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

Văn bản trình bày về sự kiện “Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang – Khánh thành phòng truyền thống” với các sự kiện như các hoạt động thiết thực, bề dày truyền thống và chương trình giao lưu.

Tóm tắt Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống hay, ngắn nhất - Chân trời sáng tạo

Bố cục Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

– Phần 1: Từ đầu đến “Quốc tế lao động (1-5-1886 – 1-5-2021): Hoạt động thiết thực

– Phần 2: Tiếp theo đến “các thế hệ nghệ sĩ”: Bề dày truyền thống

– Phần 3: Đoạn còn lại: Chương trình giao lưu

Nội dung chính Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

Giới thiệu nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, lý do khánh thành phòng truyền thống của nhà hát, giá trị, tầm quan trọng của phòng truyền thống, cách bài trí bên trong và không gian bên ngoài của phòng truyền thống, thông báo thời gian tổ chức và sự kiện sau lễ khánh thành.

Tác giả – tác phẩm: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

I. Tác giả văn bản Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

– Ngọc Tuyết

II. Tìm hiểu tác phẩm Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

1. Thể loại: Báo

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:

– Trích bài báo “Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống”

3. Phương thức biểu đạt: thuyết minh

4. Người kể chuyện:

5. Tóm tắt:

Giới thiệu nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, lý do khánh thành phòng truyền thống của nhà hát, giá trị, tầm quan trọng của phòng truyền thống, cách bài trí bên trong và không gian bên ngoài của phòng truyền thống, thông báo thời gian tổ chức và sự kiện sau lễ khánh thành.

6. Bố cục:

– Đoạn 1: Hoạt động thiết thực

– Đoạn 2: Bề dày truyền thống

– Đoạn 3: Chương trình giao lưu

7. Giá trị nội dung:

– Cung cấp thông tin về nhà hát cải lương Trần Hữu Trang

– Thông báo về sự kiện khánh thành nhà hát

8. Giá trị nghệ thuật:

-Bố cục rõ ràng, mạch lạc

-Văn phong trang trọng

Để học tốt bài học Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống lớp 10 hay khác:

 

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

Tóm tắt Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống hay, ngắn nhất – Chân trời sáng tạo