Tóm tắt Đi san mặt đất hay, ngắn nhất – Chân trời sáng tạo

Tóm tắt Đi san mặt đất – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

Tóm tắt tác phẩm Đi san mặt đất

Văn bản cho thấy công lao to lớn của con người và khát vọng chinh phục thiên nhiên to lớn của người xưa

Tóm tắt Đi san mặt đất hay, ngắn nhất - Chân trời sáng tạo

Bố cục Đi san mặt đất

– Phần 1: Từ đầu đến “cùng ở và cùng đi”: Cuộc sống con người từ thời kì khởi thủy

– Phần 2: Còn lại: Con người vận động các loài vật cùng nhau san trời, san đất để làm ăn sinh sôi.

Nội dung chính Đi san mặt đất

Truyện thơ lý giải mặt đất và bầu trời thủa ban sơ và cách con người khai phá mặt đất và bầu trời. Từ đó ca ngợi vai trò của mỗi người trong công cuộc khai phá bầu trời và mặt đất.

Tác giả – tác phẩm: Đi san mặt đất

I. Tác giả văn bản Đi san mặt đất

– Tác giả dân gian.

– Theo Nông Quốc Chấn chủ biên, Tràng Thị Giàng, Lê Trung Vũ sưu tầm, dịch. In trong “Hợp tuyển thơ văn Việt Nam”.

II. Tìm hiểu tác phẩm Đi san mặt đất

1. Thể loại, xuất xứ: Truyện thơ. Truyện của người Lô Lô, trích “Mẹ Trời, Mẹ Đất”.

2. Tóm tắt:

Tóm tắt Đi san mặt đất hay, ngắn nhất - Chân trời sáng tạo

Truyện thơ lý giải mặt đất và bầu trời thủa ban sơ và cách con người khai phá mặt đất và bầu trời. Từ đó ca ngợi vai trò của mỗi người trong công cuộc khai phá bầu trời và mặt đất.

3. Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp biểu cảm

4. Bố cục:

– Phần 1 (Từ đầu … cùng đi): Hoàn cảnh sống của con người

– Phần 2 ( tiếp theo … hết): Cách con người khái phá bầu trời và mặt đất.

5. Giá trị nội dung:

– Lý giải cách con người sinh sống thủa ban sơ

– Ca ngợi ý nghĩa vai trò của con người đối với thiên nhiên

6. Giá trị nghệ thuật:

– Ngôn ngữ giản dị, gần gũi

– Phương thức biểu đạt thú vị, cuốn hút.

Để học tốt bài học Đi san mặt đất lớp 10 hay khác:

  • Soạn bài Đi san mặt đất (hay nhất)

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

Tóm tắt Đi san mặt đất hay ngắn nhất