Tóm tắt Đăm Săn chiến thắng Mtao – Mxây hay, ngắn nhất – Chân trời sáng tạo

Tóm tắt Đăm Săn chiến thắng Mtao – Mxây – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

Tóm tắt tác phẩm Đăm Săn chiến thắng Mtao – Mxây

Sau khi về làm chồng hai chị em Hợ Nhị và Hơ Bhị, Đăm Săn trở nên một tù trưởng giàu có và uy danh lừng lẫy. Các tù trưởng Kên Kên (Mtao Grư), tù trưởng Sắt (Mtao Mxây) lừa lúc Đăm Săn cùng các nô lệ lên rẫy, ra sông làm lụng đã kéo người tới cướp phá buôn của chàng, bắt Hơ Nhị về làm vợ. Cả hai lần Đăm Săn đều tổ chức đánh trả và đều chiến thắng, cứu được vợ và tịch thu của cải, đất đai của kẻ địch khiến oai danh của chàng càng lừng lẫy, bộ tộc càng giàu có, đông đúc. Một lần tình cờ gặp cây sơ – múc (cây thần vật tổ bên nhà vợ), Đăm Săn ra sức chặt đổ kì được. Liền đó cả hai vợ đều chết và Đăm Săn lại tìm cách lên trời hỏi nữ thần Mặt Trời (con gái của Trời) về làm vợ. Tức giận vì bị từ chối, chàng bỏ về và cả người lẫn ngựa bị chết ngập ở rừng Sáp Đen nhão như bùn nước. Hồn Đăm Săn biến thành con ruồi bay vào miệng chị gái là Hơ Âng khiến nàng có mang và sinh ra đứa con trai. Đó là Đăm Săn cháu, lớn lên lại đi tiếp con đường của người cậu anh hùng.

Soạn bài Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây - Chân trời sáng tạo

Bố cục Đăm Săn chiến thắng Mtao – Mxây

– Phần 1 (Từ đầu đến cắt đầu Mtao Mxây đem bêu ngoài đường): Cảnh trận đánh giữa hai tù trưởng.

– Phần 2 (Tiếp đến Họ đến bãi ngoài làng, rồi vào làng): Cảnh Đăm Săn cùng nô lệ ra về sau chiến thắng.

– Phần 3 (Còn lại): Cảnh Đăm Săn ăn mừng chiến thắng.

Nội dung chính Đăm Săn chiến thắng Mtao – Mxây

“Chiến thắng Mtao-Mxay” kể về cuộc chiến giữa Đăm Săn và Mtao-Mxay. Mtao Mxay lợi dụng lúc tù trưởng Đăm Săn đi vắng đã mang quân sang định cướp vợ Hơ Nhị và đánh phá buôn làng của của Đăm Săn. Cả hai lần Mtao Mxay mang quân sang xâm chiếm, Đăm Săn đều chiến thắng trở về và thu lại rất nhiều đất đai, nô lệ.

Tác giả – tác phẩm: Đăm Săn chiến thắng Mtao – Mxây

I. Tác giả văn bản Đăm Săn chiến thắng Mtao – Mxây

– Tác giả dân gian.

– Theo Nguyễn Hữu Thấu dịch và chú thích trong “Sử thi Ê-đê”

II. Tìm hiểu tác phẩm Đăm Săn chiến thắng Mtao – Mxây

1. Thể loại: Sử thi

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: Đoạn trích Chiến thắng Mtao – Mxay nằm ở phần giữa của sử thi Đăm Săn của dân tộc Ê-đê.

Tóm tắt Đăm Săn chiến thắng Mtao – Mxây hay, ngắn nhất - Chân trời sáng tạo

3. Phương thức biểu đạt : Tự sự

4. Người kể chuyện: Người kể chuyện ngôi thứ 3

5. Tóm tắt:

“Chiến thắng Mtao-Mxay” kể về cuộc chiến giữa Đăm Săn và Mtao-Mxay. Mtao Mxay lợi dụng lúc tù trưởng Đăm Săn đi vắng đã mang quân sang định cướp vợ Hơ Nhị và đánh phá buôn làng của của Đăm Săn. Cả hai lần Mtao Mxay mang quân sang xâm chiếm, Đăm Săn đều chiến thắng trở về và thu lại rất nhiều đất đai, nô lệ.

6. Bố cục:

– Phần 1: Nguyên nhân cuộc chiến giữa Đăm Săn và Mtao Mxay

– Phần 2: Diễn biến cuộc đọ sức giữa Đăm Săn và Mtao Mxay

– Phần 3: Đăm Săn cùng nô lệ trở về làng sau khi chiến thắng

7. Giá trị nội dung:

– Ca ngợi dũng cảm, trọng danh dự, gắn bó với gia đình

– Phê phán tính cách tham lam, độc ác, hèn nhát

8. Giá trị nghệ thuật:

– Nghệ thuật so sánh, ẩn dụ

– Nghệ thuật phóng đại

Để học tốt bài học Đăm Săn chiến thắng Mtao – Mxây lớp 10 hay khác:

Tóm tắt Đăm Săn chiến thắng Mtao – Mxây hay ngắn nhất

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác: