Soạn bài Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống; Thêm một bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Nhật – Chân trời sáng tạo

Soạn bài Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống; Thêm một bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Nhật

* Trước khi đọc

Câu hỏi (trang 86 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Tin tức cần cho cuộc sống và công việc của mọi người như thế nào? Một bản tin có gì khác với một văn bản thuyết minh?

Trả lời:

– Tin tức rất cần thiết cho cuộc sống và công việc, giúp mọi người nắm bắt được vấn đề và làm việc hiệu quả.

– Văn bản thông tin mang tính thời sự, thực tế và chính xác hơn văn bản thuyết minh.

Nội dung chính văn bản “Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống” : Đưa ra quá trình hình thành và phát triển nhà hát cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống. Đây là một sự kiện đặc biệt và đầy ý nghĩa.

Nội dung chính văn bản “Thêm một bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Nhật” : Đưa ra những thông tin về bản dịch “Truyện Kiều” được giới thiệu tại Nhật một cách ngắn gọn và chính xác.

Soạn bài Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống; Thêm một bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Nhật - Chân trời sáng tạo

* Sau khi đọc

Câu 1 (trang 88 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Những dấu hiệu nào trong mỗi văn bản trên giúp bạn nhận biết đó là những bản tin?

Trả lời:

+ Kể về một sự kiện được công chúng quan tâm : Nhà hát cải lương khánh thành phòng truyền hống, Truyện Kiều được dịch sang tiếng Nhật

+ Trích từ những trang báo, trang tin tức : trang tin điện tử TP. Hồ Chí Minh, báo văn nghệ

+ Đưa ra những thông tin cụ thể, sát thực, hàm suc như thời gian, diễn biến,..

Câu 2 (trang 88 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Hoàn thành bảng so sánh dưới đây (làm vào vở), chỉ ra một số điểm tương đồng, khác biệt (nếu có) giữa văn bản 2 và văn bản 3.

Yếu tố so sánh Văn bản 2 Văn bản 3 Tương đồng/khác biệt
Độ dài, số đoạn      
Nhan đề      
Đề mục      
Phương tiện giao tiếp      
Thời điểm đưa tin và thời điểm diễn ra sự kiện      

Trả lời:

Yếu tố so sánh Văn bản 2 Văn bản 3 Tương đồng/ khác biệt
Độ dài Độ dài khoảng 200 chữ Là một đoạn tin ngắn, độ dài khoảng hơn 100 chữ Đều là bản tin
Số đoạn 3 đoạn 1 đoạn
Nhan đề Một sự kiện Một sự kiện
Đề mục 3 đề mục Văn bản 3 không có đề mục như văn bản 2
Phương tiện giao tiếp Hình ảnh số liệu Văn bản 3 không có phương tiện giao tiếp
Thời điểm đưa tin và thời điểm diễn ra sự kiện Đưa tin : 29/4/2021

Diễn ra: 29/4/2021

Đưa tin : 15/5/2005

Diễn ra: 17/3/2005

Văn bản 2 đưa tin cùng lúc diễn ra sự kiện

Văn bản 3 đưa tin sau khi sự kiện đã diễn ra

Câu 3 (trang 88 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Xác định thông tin theo các câu hỏi mà người viết đặt ra khi viết bảng tin và hoàn thành bảng dưới đây (làm vào vở):

Các câu hỏi Thông tin trong văn bản 2 Thông tin trong văn bản 3
Việc gì?    
Ai liên quan?    
Xảy ra khi nào?    
Xảy ra ở đâu?    

Trả lời:

Các câu hỏi Thông tin trong văn bản 2 Thông tin trong văn bản 3
Việc gì? Khánh thành phòng truyền thống Truyện Kiều có bản dịch tiếng Nhật
Ai liên quan? Nghệ sĩ Đoàn Cải Lương Nam Bộ và Đoàn Văn công Giải Phóng Ông Sagi Sato và nữ thi  sĩ Yoshiko Kuroda
Xảy ra khi nào? 29/4/2021 17/3/2005
Xảy ra ở đâu ? Nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang Thành phố Okayama

Câu 4 (trang 88 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Nhận xét về cách đưa tin và sự thể hiện quan điểm của người viết trong mỗi văn bản trên.

Trả lời:

+ Văn bản 2: theo kiểu bản tin tổng hợp, người viết chia ra 3 đề mục, đưa tin rõ ràng cả về nguồn gốc, thời gian hình thành sự kiện này. Có thể thấy người viết tìm hiểu rất kĩ về nội dung mình viết là gì, thông tin đưa ra khá chắc chắn có độ tin cậy cao

+ Văn bản 3: người viết viết theo kiểu bản tin tóm gọn, tin vắn. Người viết đưa ra những ý chính nhất, quan trọng nhất để tường thuật lại sự kiện, giúp tin tức có thể ngắn gọn nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông tin

 Câu 5 (trang 88 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Theo bạn, mỗi bản tin trên đây, ở vào thời điểm ra đời của nó, đã đáp ứng được các yêu cầu về tính mới, tính chính xác, tin cậy và tính hàm súc,… như thế nào?

Trả lời:

+ Văn bản 2 là một bản tin tường thuật lại một sự kiện diễn ra cùng ngày hôm đó nên yêu cần độ chính xác, đầy đủ của thông tin khá cao. Người viết đã nêu ra được thời gia, địa điểm, tính chất sự kiện rất rõ ràng đẻ người đọc có thể tìm hiểu một cách chính xác nhất

+ Văn bản 3 là bản tin vắn, tóm tắt lại một sự kiện đã diễn ra cách đây 2 tháng. Chính vì thế yêu cầu của bản tin này chính là ngắn ngọn, tóm lược được ý chính để thông báo cho người đọc. Và ta thấy được văn bản 3 đã đáp ứng được những thông tin quan trọng nhất của sự kiện

Câu 6 (trang 88 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1): Nêu một số điểm khác biệt mà theo bạn là đáng lưu ý trong cách đọc một bản tin so sánh với cách đọc một văn bản thông tin tổng hợp có lồng ghép nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm,….

Trả lời:

+ Bản tin: đây là một kiểu văn bản thuần đưa tin, tường thuật lại đúng những sự kiện xảy ra, độ tin cậy cao . Khi đọc, người đọc sẽ là nắm bắt thông tin và hiểu rõ vấn đề

+ Văn bản thông tin tổng hợp : khi đọc dạng văn bản này, chúng ta còn được thấy cảm xúc, cảm nhận của riêng người viết đối với nội dung truyền tải

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn khác: