Soạn bài Nghe và nắm bắt nội dung trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu – Chân trời sáng tạo

Soạn bài Nghe và nắm bắt nội dung trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

Bước 1: Chuẩn bị

Để việc lắng nghe được hiệu quả, bạn cần tìm hiểu trước về đề tài sẽ được thuyết trình, sắp xếp tài liệu tìm được để phục vụ quá trình theo dõi.

Bước 2: Nghe thuyết trình và ghi chép

– Ghi nhận những ý chính và trọng tâm.

– Chú ý tôn trọng và lắng nghe người thuyết trình.

Bước 3: Phản hồi và đặt câu hỏi

– Những câu hỏi đưa ra thắc mắc của bản thân, chọn lọc những câu hỏi quan trọng để trao đổi thêm.

Bước 4: Đánh giá và rút kinh nghiệm

– Đánh giá theo bảng sau:

Soạn bài Nghe và nắm bắt nội dung trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn khác: