Nội dung chính bài Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương hay nhất – Chân trời sáng tạo

Nội dung chính bài Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

Văn bản giới thiệu những đặc điểm, vị trí, vai trò của Đàn ghi – ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương.

Bố cục Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

– Phần 1 (từ đầu…son,la,si): Lịch sử đàn ghi – ta phím lõm

– Phần 2 ( còn lại): Giá trị của đàn ghi -ta phím lõm

Tóm tắt Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

Văn bản giới thiệu về đàn Ghi ta phím lõm, vị trí của đàn ghi ta phím lõm trong cuộc sống ngày nay, tầm quan trọng của đàn ghi ta phím lõm. Từ đó tác giả ca ngợi âm thanh của đàn ghi ta phím lõm và vị trí không thể thay thế được của loại đàn này cho tới ngày nay.

Nội dung chính bài Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương hay nhất - Chân trời sáng tạo

Tác giả – tác phẩm: Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

I. Tác giả văn bản Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

– Theo Nguyễn Thị Minh Ngọc, Đỗ Hương.

II. Tìm hiểu tác phẩm Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

1. Thể loại: Báo chí

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: Trích từ tập “Sân khấu cải lương ở thành phố Hồ Chí Minh”

Nội dung chính bài Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương hay nhất - Chân trời sáng tạo

3. Phương thức biểu đạt: Thuyết minh

4. Tóm tắt:

Văn bản giới thiệu về đàn Ghi ta phím lõm, vị trí của đàn ghi ta phím lõm trong cuộc sống ngày nay, tầm quan trọng của đàn ghi ta phím lõm. Từ đó tác giả ca ngợi âm thanh của đàn ghi ta phím lõm và vị trí không thể thay thế được của loại đàn này cho tới ngày nay.

5. Bố cục:

– Phần 1 (từ đầu…son,la,si): lịch sử ra đời của đàn ghi ta phím lõm

– Phần 2 ( còn lại): âm thanh và vị trí của đàn ghi ta phím lõm cho tới ngày nay

6. Giá trị nội dung:

– Giới thiệu về đàn ghi ta phím lõm

7. Giá trị nghệ thuật:

– Ngôn ngữ báo chí khoa học, chyên sâu

Để học tốt bài học Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương lớp 10 hay khác: