Nội dung chính bài Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời hay nhất – Chân trời sáng tạo

Nội dung chính bài Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

Văn bản kể lại quá trình Đăm Săn đế nhà tìm nữ thần Mặt Trời xin lấy nàng làm vợ hai.

Bố cục Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời

– Phần 1 (từ đầu … vậy cả): con đường Đăm Săn đến tìm nữ thần Mặt Trời

– Phần 2 (Đăm Săn gác chà vạc … tôi về đây): Cuộc trò chuyện giữa Đăm Săn và nữ thần mặt trời

– Phần 3 (còn lại): Đăm Săn quay trở về làng

Tóm tắt Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời

Đoạn trích kể về sự kiện sau khi hai vợ của Đăm Săn sống lại, chàng đi tìm nữ thần mặt trời để xin cưới nàng về làm vợ. Tuy nhiên chàng đã bị nữ thần Mặt Trời từ chối với lý do nếu nàng đi thì không còn ai chiếu sáng cho muôn loài. Đăm Săn đã cố thuyết phục nàng nhưng không thành nên đã lên ngựa và bỏ về.

Nội dung chính bài Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời hay nhất - Chân trời sáng tạo

Tác giả – tác phẩm: Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời

I. Tác giả văn bản Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời

– Tác giả dân gian.

– Theo Nguyễn Hữu Thấu dịch và chú thích trong “Sử thi Ê-đê”

II. Tìm hiểu tác phẩm Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời

1. Thể loại: sử thi

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: Đoạn trích Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời nằm ở phần sau của sử thi Đăm Săn của dân tộc Ê-đê.

Nội dung chính bài Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời hay nhất - Chân trời sáng tạo

3. Phương thức biểu đạt: Tự sự

4. Người kể chuyện: Người kể chuyện ngôi thứ 3

5. Tóm tắt:

Đoạn trích kể về sự kiện sau khi hai vợ của Đăm Săn sống lại, chàng đi tìm nữ thần mặt trời để xin cưới nàng về làm vợ. Tuy nhiên chàng đã bị nữ thần Mặt Trời từ chối với lý do nếu nàng đi thì không còn ai chiếu sáng cho muôn loài. Đăm Săn đã cố thuyết phục nàng nhưng không thành nên đã lên ngựa và bỏ về.

6. Bố cục:

– Phần 1 (từ đầu … vậy cả): con đường Đăm Săn đến tìm nữ thần Mặt Trời

– Phần 2 (Đăm Săn gác chà vạc … tôi về đây): Diễn biến cuộc gặp gỡ giữa Đăm Săn và nữ thần mặt trời

– Phần 3 (còn lại): Đăm Săn trở về làng

7. Giá trị nội dung:

– Ca ngợi khát khao chinh phục nữ thần Mặt trời của Đăm Săn

– Thể hện khát vọng chinh phục tự nhiên của người xưa

8. Giá trị nghệ thuật:

– Nghệ thuật so sánh, ẩn dụ

Để học tốt bài học Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời lớp 10 hay khác:

  • Nội dung chính bài Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời

Xem thêm nội dung chính các tác phẩm Ngữ Văn lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay nhất khác: