Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống – Tác giả tác phẩm (mới 2022) – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

Tác giả – tác phẩm: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

I. Tác giả văn bản Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

– Ngọc Tuyết

II. Tìm hiểu tác phẩm Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

1. Thể loại: Báo chí

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:

– Trích bài báo “Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống”

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống - Tác giả tác phẩm (mới 2022) - Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

3. Phương thức biểu đạt: thuyết minh

4. Người kể chuyện:

5. Tóm tắt:

Giới thiệu nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, lý do khánh thành phòng truyền thống của nhà hát, giá trị, tầm quan trọng của phòng truyền thống, cách bài trí bên trong và không gian bên ngoài của phòng truyền thống, thông báo thời gian tổ chức và sự kiện sau lễ khánh thành.

6. Bố cục:

– Đoạn 1: Hoạt động thiết thực

– Đoạn 2: Bề dày truyền thống

– Đoạn 3: Chương trình giao lưu

7. Giá trị nội dung:

– Cung cấp thông tin về nhà hát cải lương Trần Hữu Trang

– Thông báo về sự kiện khánh thành nhà hát

8. Giá trị nghệ thuật:

-Bố cục rõ ràng, mạch lạc

-Văn phong trang trọng

III. Tìm hiểu chi tiết tác phẩm Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

1. Mục đích viết

– Cung cấp thông tin về nhà hát cải lương Trần Hữu Trang

2. Nội dung thông tin

+ Giới thiệu lý do khánh thành phòng truyền thống: kỉ niệm ngày lễ 30.4 và 1.5

+ Nội dung sự kiện: giới thiệu hoạt động của nhà hát, hiện vật…

+ Giới thiệu phòng truyền thống: vị trí, chức năng (lưu giữ 200 bức ảnh và hiện vật quý, bản thảo quý, huy chương…), cách bài trí bên ngoài phòng truyền thống, chức năng của không gian ngoại vi (tổ chức sự kiện giao lưu, trao đổi)

– Thông báo sự kiện giao lưu sau lễ khánh thành.

3. Thái độ của tác giả

– Thái độ khách quan

– Văn phong trang trọng.

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống - Tác giả tác phẩm (mới 2022) - Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

Học tốt bài Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

Các bài học giúp bạn để học tốt bài Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống Ngữ văn lớp 10 hay khác: