Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương – Tác giả tác phẩm (mới 2022) – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

Tác giả – tác phẩm: Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

I. Tác giả văn bản Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

– Theo Nguyễn Thị Minh Ngọc, Đỗ Hương.

II. Tìm hiểu tác phẩm Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

1. Thể loại: Báo chí

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: Trích từ tập “Sân khấu cải lương ở thành phố Hồ Chí Minh”

Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương - Tác giả tác phẩm (mới 2022) - Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

3. Phương thức biểu đạt: Thuyết minh

4. Tóm tắt:

Văn bản giới thiệu về đàn Ghi ta phím lõm, vị trí của đàn ghi ta phím lõm trong cuộc sống ngày nay, tầm quan trọng của đàn ghi ta phím lõm. Từ đó tác giả ca ngợi âm thanh của đàn ghi ta phím lõm và vị trí không thể thay thế được của loại đàn này cho tới ngày nay.

5. Bố cục:

– Phần 1 (từ đầu…son,la,si): lịch sử ra đời của đàn ghi ta phím lõm

– Phần 2 ( còn lại): âm thanh và vị trí của đàn ghi ta phím lõm cho tới ngày nay

6. Giá trị nội dung:

– Giới thiệu về đàn ghi ta phím lõm

7. Giá trị nghệ thuật:

– Ngôn ngữ báo chí khoa học, chyên sâu

Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương - Tác giả tác phẩm (mới 2022) - Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

III. Tìm hiểu chi tiết tác phẩm Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

1. Mục đích viết

– Giới thiệu về đàn ghi ta phím lõm

2. Nội dung viết:

– Tầm quan trọng của ghi-ta phím lõm

+ Nhạc cụ chính

+ Giữ song loan và bao sân cho cả dàn nhạc

– Lịch sử ra đời của đàn ghi ta phím lõm

+ Có lịch sử lâu đời với nhiều thiết kế khác nhau

+ Được người Tây ban nha chế tác ra hình dáng ngày nay

– Âm điệu của đàn ghi ta phím lõm

+ Âm sắc phong phú, âm nhấn sâu và đan dạng

+ Ở thể loại nào cũng có thể biểu hiện một cách phong phú

– Giá trị của đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương hiện nay

+ Có mặt ở hầu hết các dàn nhạc ở nhiều thể loại

+ Đặc biệt trong dàn nhạc cải lương không thể thiếu ghi ta phím lõm

3. Thái độ của tác giả

– Hiểu biết sâu sắc về loại nhạc cụ này.

Học tốt bài Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

Các bài học giúp bạn để học tốt bài Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương Ngữ văn lớp 10 hay khác: