Cuộc tu bổ lại các giống vật – Tác giả tác phẩm (mới 2022) – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

Tác giả – tác phẩm: Cuộc tu bổ lại các giống vật – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

I. Tác giả văn bản Cuộc tu bổ lại các giống vật

– Tác giả dân gian.

– Theo Nguyễn Đổng Chi trong “Lược Khảo về thần thoại Việt Nam”.

Cuộc tu bổ lại các giống vật - Tác giả tác phẩm (mới 2022) - Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

II. Tìm hiểu tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật

1. Thể loại: Thần thoại Việt Nam

2. Tóm tắt:

Cuộc tu bổ lại các giống vật - Tác giả tác phẩm (mới 2022) - Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

Câu truyện bắt đầu bằng cuôc tu bổ muôn loài. Những loài vật nào chưa đầy đủ có thể đến tìm thiên thần để xin tu sử, bổ sung cánh, chân,… Các loài vật đều tranh nhau xin những bộ phận mình còn thiếu. Chó và Vịt vì đến muộn nên đã hết nguyên liệu, thiên thần bèn bẻ tạm chân ghế để lắp cho hai loài này và dặn lúc ngủ phải co chân lên. Từ đó Chó và Vịt đều co chân lúc ngủ. Chiền chiện, đỏ nách và ốc cau cũng đến xin một chân. Thiên thần liền bẻ chân hương để lắp cho loài vật và dặn chúng dùng phải cẩn thận. Từ đó các loài chim này có thói quen chới với ba lần trước khi đậu.

3. Phương thức biểu đạt: Tự sự

4. Bố cục:

– Phần 1 (Từ đầu … hết nhẵn): Ngọc Hoàng mở cuộc tu bổ cho loài vật

– Phần 2 ( tiếp theo … hết): Cuộc tu bổ của các loài vật

5. Giá trị nội dung:

– Lý giải đặc điểm phần chân của chó, vịt, chiền chiện, đó nách và ốc cau

6. Giá trị nghệ thuật:

– Sử dụng thành công các yếu tố kì ảo hoang đường

III. Tìm hiểu chi tiết tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật

1. Ngọc Hoàng mở cuộc tu bổ cho loài vật

– Một số loài vật có cấu tạo chưa đầy đủ

– Ngọc Hoàng sai Thiên thần mang nguyên liệu xuống tu bổ cho loài vật

2. Cuộc tu bổ của các loài vật

– Cuộc tu bổ của chó và vịt

+ Chó và vịt đến muộn nên đã bị hết sẵn nguyên liệu

+ Chó và vịt nài nỉ, thiên thân thương tình bèn bẻ chân ghế để lắp cho chó và vịt

+ Thiên thần dặn cho và vịt dùng phải cẩn thận

+ Từ đó trở đi, mỗi lúc ngủ, chó và vịt đều co một chân lên để bảo vệ chân của mình

– Cuộc thu bổ của chiền chiện, đó nách và ốc cau

+ Chiền chiện, đó nách và ốc cau do Ngọc Hoàng tạo muộn nên bị thiếu một chân

+ Thiên thần lấy chân hương để lắp cho các loài vật này

+ Thiên thần dặn các loài chim này dùng phải cẩn thận không gãy

+ Từ đó về sau, các loài chim giữ thói quen chơi vơi trước khi đậu

=> Câu truyện đã lý giải thói quen ngủ co chân của chó và vịt, đậu chơi vơi của chiền chiện, đó nách và ốc cau. Qua đó thể hiện khao khát muốn giải thích tự nhiên, làm chủ muôn loài của con người.

=> Câu truyện sử dụng yếu tố kì ảo hoang đường, tình huống truyện bất ngờ tạo kịch tính cho người đọc.

Học tốt bài Cuộc tu bổ lại các giống vật

Các bài học giúp bạn để học tốt bài Cuộc tu bổ lại các giống vật Ngữ văn lớp 10 hay khác: