Bố cục Xã Trưởng – Mẹ Đốp chính xác nhất – Chân trời sáng tạo

Bố cục văn bản Xã Trưởng – Mẹ Đốp – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

– Phần 1: Từ đầu … xã ngồi: Thái độ xã trưởng

– Phần 2: Còn lai: Thái độ của mẹ Đốp

Tóm tắt Xã Trưởng – Mẹ Đốp

Vở chèo làm nổi bật mối quan hệ giữa xã trưởng và mẹ Đốp. Một người là quản lí xã, một người là vợ người đi rao mõ. Cả hai rêu raao về việc thị Mầu có chửa khi chưa có chồng và từ đây, mối quan hệ giữa hai người ngày càng xấu đi

Bố cục Xã Trưởng – Mẹ Đốp chính xác nhất - Chân trời sáng tạo

Nội dung chính Xã Trưởng – Mẹ Đốp

Xã trưởng và mẹ Đốp đi rêu rao về việc Thị Mầu chưa có chồng mà đã có chửa. Mẫu thuẫn giữa hai người ngày càng lên cao

Tác giả – tác phẩm: Xã Trưởng – Mẹ Đốp

I. Tác giả văn bản Xã Trưởng – Mẹ Đốp

– Theo Hà Văn Cầu (chủ biên), Hà Văn Cầu – Hà Văn Trụ (biên soạn)

II. Tìm hiểu tác phẩm Xã Trưởng – Mẹ Đốp

1. Thể loại: Chèo

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:
– Trích trong vở chèo “ Quan Âm Thị Kính”

Bố cục Xã Trưởng – Mẹ Đốp chính xác nhất - Chân trời sáng tạo

3. Phương thức biểu đạt : tự sự

4. Tóm tắt:

Vở chèo làm nổi bật mối quan hệ giữa xã trưởng và mẹ Đốp. Một người là quản lí xã, một người là vợ người đi rao mõ. Cả hai rêu raao về việc thị Mầu có chửa khi chưa có chồng và từ đây, mối quan hệ giữa hai người ngày càng xấu đi

5. Bố cục:

– Từ đầu … xã ngồi: cuộc tranh cãi giữa xã trưởng và mẹ đốp về thái độ của xã trưởng

– Còn lai: cuộc tranh cãi giữa xã trưởng và mẹ đốp về thái độ của mẹ Đốp

6. Giá trị nội dung:

– Mẹ Đốp, đại diện cho tầng lớp nhân dân (bị trị) luôn luôn tìm cách đả kích, châm chọc, chửi khéo giai cấp thống trị là Xã Trưởng, gây tiếng cười hóm hỉnh, sâu cay, chua chát, sảng khoái, hể hả qua những việc làm ngu dốt, vô nhân đạo của chúng diễn ra hàng ngày.

7. Giá trị nghệ thuật:

– Xây dựng tuyến nhân vật đặc sắc với những tình huống rất đắt giá làm toát lên tính cách nổi bật của nhân vật

 

Để học tốt bài học Xã Trưởng – Mẹ Đốp lớp 10 hay khác:

Bố cục Xã Trưởng – Mẹ Đốp chính xác nhất

Xem thêm bố cục các văn bản Ngữ Văn lớp 10 sách Chân trời sáng tạo chính xác nhất hay khác: