Bố cục Thần Trụ Trời chính xác nhất – Chân trời sáng tạo

Bố cục văn bản Thần Trụ Trời – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

– Phần 1: Từ đầu đến “Làm thế nào bây giờ”: Quá trình tạo ra thế giới muôn loài và con người của Ê -pi -mê- tê

– Phần 2: Tiếp theo đến “trao cho loài người”: Prô – mê – tê hoàn thiện lại con người và trao cho con người lửa.

– Phần 3: Còn lại: Ý nghĩa của hình ảnh ngọn lửa.

Tóm tắt Thần Trụ trời

Văn bản tóm tắt quá trình tạo ra thêm nhiều nhiều cái gì đó để cuộc sống trở nên đông vui hơn của hai anh em Prô – mê – tê và Ê -pi -mê- tê. Ê -pi -mê- tê đã tạo ra rất nhiều các loài vật với những đặc ân, duy sót lại con người trần trụi không có bất kì đặc ân nào. Prô – mê – tê đã sửa lại sai sót của em làm cho con người trở nên hoàn thiện, văn minh hơn.

Bố cục Thần Trụ Trời chính xác nhất - Chân trời sáng tạo

Nội dung chính Thần Trụ Trời

Thần trụ trời là truyện thần thoại được lưu truyền khá sớm trong dân gian Việt Nam giải thích sự hình thành trời đất tự nhiên: biển, hồ, sông, núi,… Thuở ấy, chưa có sự xuất hiện của loài người và muôn vật. Trời và đất chỉ là một vùng hỗn độn, tối tăm chưa được phân chia rõ ràng. dân gian đã ghi công của các vị thần này trong câu hát được lưu truyền từ đời này sang đời khác và còn truyền đến ngày hôm nay.

Tác giả – tác phẩm: Thần Trụ Trời

I. Tác giả văn bản Thần Trụ Trời

– Tác giả dân gian.

– Theo Nguyễn Đổng Chi trong “Lược Khảo về thần thoại Việt Nam”.

II. Tìm hiểu tác phẩm Thần Trụ Trời

1. Thể loại: Thần thoại suy nguyên

2. Tóm tắt:

Bố cục Thần Trụ Trời chính xác nhất - Chân trời sáng tạo

Thần trụ trời là truyện thần thoại được lưu truyền khá sớm trong dân gian Việt Nam giải thích sự hình thành trời đất tự nhiên: biển, hồ, sông, núi,… Thuở ấy, chưa có sự xuất hiện của loài người và muôn vật. Trời và đất chỉ là một vùng hỗn độn, tối tăm chưa được phân chia rõ ràng. dân gian đã ghi công của các vị thần này trong câu hát được lưu truyền từ đời này sang đời khác và còn truyền đến ngày hôm nay.

3. Phương thức biểu đạt: tự sự

4. Bố cục:

– Phần 1 (từ đầu … sang núi kia): Bối cảnh thần trụ trời xuất hiện

– Phần 2 (tiếp theo … biển cả mênh mông): Lí giải sự hình thành trời và đất

– Phần 3 (còn lại): Nguồn gốc của di tích núi Thạch Môn

5. Giá trị nội dung:

Sự lí giải của con người dựa vào yếu tố tâm linh, thần kì để giải mã các hiện tượng xung quanh cuộc sống.

6. Giá trị nghệ thuật:

– Sử dụng thành công yếu tố kỳ ảo hoang đường.

Để học tốt bài học Thần Trụ Trời lớp 10 hay khác:

  • Soạn bài Thần Trụ Trời (hay nhất)

Xem thêm bố cục các văn bản Ngữ Văn lớp 10 sách Chân trời sáng tạo chính xác nhất hay khác: