Bố cục Cuộc tu bổ lại các giống vật chính xác nhất – Chân trời sáng tạo

Bố cục văn bản Cuộc tu bổ lại các giống vật – Ngữ văn lớp 10 Chân trời sáng tạo

– Phần 1: Từ đầu đến “lấy làm thỏa mãn”: Ngọc Hoàng sai các Thiên thần xuống tu bổ cho các loài vật bị khiếm khuyết

– Phần 2: Còn lại: Các vị thần sửa chữa lại khiếm khuyết cho vịt, cáo và chim.

Tóm tắt Cuộc tu bổ lại các giống vật

Văn bản kể lại quá trình tu bổ, sửa chữa lại những khiếm khuyết của các loài vật của các vị thiên thần. Qua đó nhằm lí giải các hiện tượng trong cuộc sống.

Bố cục Cuộc tu bổ lại các giống vật chính xác nhất - Chân trời sáng tạo

Nội dung chính Cuộc tu bổ lại các giống vật

Câu truyện bắt đầu bằng cuôc tu bổ muôn loài. Những loài vật nào chưa đầy đủ có thể đến tìm thiên thần để xin tu sử, bổ sung cánh, chân,… Các loài vật đều tranh nhau xin những bộ phận mình còn thiếu. Chó và Vịt vì đến muộn nên đã hết nguyên liệu, thiên thần bèn bẻ tạm chân ghế để lắp cho hai loài này và dặn lúc ngủ phải co chân lên. Từ đó Chó và Vịt đều co chân lúc ngủ. Chiền chiện, đỏ nách và ốc cau cũng đến xin một chân. Thiên thần liền bẻ chân hương để lắp cho loài vật và dặn chúng dùng phải cẩn thận. Từ đó các loài chim này có thói quen chới với ba lần trước khi đậu.

Tác giả – tác phẩm: Cuộc tu bổ lại các giống vật

I. Tác giả văn bản Cuộc tu bổ lại các giống vật

– Tác giả dân gian.

– Theo Nguyễn Đổng Chi trong “Lược Khảo về thần thoại Việt Nam”.

II. Tìm hiểu tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật

1. Thể loại: Thần thoại Việt Nam

2. Tóm tắt:

Bố cục Cuộc tu bổ lại các giống vật chính xác nhất - Chân trời sáng tạo

Câu truyện bắt đầu bằng cuôc tu bổ muôn loài. Những loài vật nào chưa đầy đủ có thể đến tìm thiên thần để xin tu sử, bổ sung cánh, chân,… Các loài vật đều tranh nhau xin những bộ phận mình còn thiếu. Chó và Vịt vì đến muộn nên đã hết nguyên liệu, thiên thần bèn bẻ tạm chân ghế để lắp cho hai loài này và dặn lúc ngủ phải co chân lên. Từ đó Chó và Vịt đều co chân lúc ngủ. Chiền chiện, đỏ nách và ốc cau cũng đến xin một chân. Thiên thần liền bẻ chân hương để lắp cho loài vật và dặn chúng dùng phải cẩn thận. Từ đó các loài chim này có thói quen chới với ba lần trước khi đậu.

3. Phương thức biểu đạt: Tự sự

4. Bố cục:

– Phần 1 (Từ đầu … hết nhẵn): Ngọc Hoàng mở cuộc tu bổ cho loài vật

– Phần 2 ( tiếp theo … hết): Cuộc tu bổ của các loài vật

5. Giá trị nội dung:

– Lý giải đặc điểm phần chân của chó, vịt, chiền chiện, đó nách và ốc cau

6. Giá trị nghệ thuật:

– Sử dụng thành công các yếu tố kì ảo hoang đường

Để học tốt bài học Cuộc tu bổ lại các giống vật lớp 10 hay khác:

Bố cục Cuộc tu bổ lại các giống vật chính xác nhất

Xem thêm bố cục các văn bản Ngữ Văn lớp 10 sách Chân trời sáng tạo chính xác nhất hay khác: