Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 1 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào lược đồ Cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở châu Âu trong trang trước và nội dung mục 2: “Cao trào cách mạng 1918 – 1923. Quốc tế Cộng sản thành lập” trong SGK, em hãy:

+) Điền tên các quốc gia, thời gian ở những thời điểm diễn ra cao trào cách mạng 1918 – 1923 vào lược đồ đó.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Trình bày kết quả của cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở châu Âu:

Lời giải:

– Nhiều Đảng Cộng sản được thành lập ở nhiều nước.

Bài 2 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát sơ đồ hình bên, trình bày nhận xét của mình về tình hình sản xuất thép giữa Liên Xô và Anh trong những năm 1929 – 1931 và giải thích nguyên nhân vì sao có sự khác biệt đó:

Lời giải:

Anh: Tình hình sản xuất thép có sự suy giảm đáng kể do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thừa 1929 – 1933.

Liên Xô: Tình tình sản xuất thép ngày càng có sự phát triển, do ít bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng và chính sách hợp lí của Nhà nước.

Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát hình 63, 64 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Cho biết nội dung của hai sự kiên trên và nêu kết quả, ý nghĩa của hai sự kiện đó.

Lời giải:

– Hình 63 (Trang 91 – SGK): Quảng trường Công – cooc ở Pari ngày 6-2-1934. Ý nghĩa: Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít được thành lập.

– Hình 64 (Trang 92 – SGK): Thắng lợi của Mặt trận nhân dân Tây Ban Nha (tháng 2 – 1936). Kết quả: Mặt trận nhân dân được thành lập.

+) Từ đó hãy cho biết nguyên nhân vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp.

Lời giải:

Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa ở Pháp phát triển.