Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

Trả lời câu hỏi in nghiêng

(trang 58 sgk Địa Lí 6): – Quan sát hình 50 và cho biết:

– Các đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ nào?

– Các đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ nào?

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Các đai áp thấp (T) nẩm ở những vĩ độ 0o, 60o.

– Các đai áp cao (C) nằm ở những vĩ độ 30o, 90o.

(trang 59 sgk Địa Lí 6#): – Quan sát hình 51, cho biết:

– Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng các vĩ độ 30o Bắc và Nam về Xích đạo, là gió gì?

– Cũng từ khoảng các vĩ độ 30o Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 60o Bắc và Nam, là gió gì?

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm từ khoảng các vĩ độ 30o Bắc và Nam về Xích đạo là gió Tín phong.

– Cũng từ khoảng các vĩ độ 30o Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 60o Bắc và Nam là loại gió Tây ôn đới.

(trang 59 sgk Địa Lí 6): – Dựa vào kiến thức đã học, giải thích:

– Vì sao Tín phong (Mậu dịch) lại thổi từ khoảng vĩ độ 30o Bắc và Nam về Xích đạo?

– Vì sao gió Tây ôn đới lại thổi từ khoảng các vĩ độ 30o Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60o Bắc và Nam?

Trả lời:

– Tín phong (Mậu dịch) là gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến (khoảng vĩ độ 30o Bắc và Nam) về đai áp thấp xích đạo.

– Gió Tây ôn đới là gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến (khoảng các vĩ độ 30o Bắc và Nam) về các đai áp thấp ôn đới (khoảng các vĩ độ 60o Bắc và Nam).

Câu 1: Khí áp là gì? Tại sao có khí áp?

Lời giải:

– Khí áp là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất.

– Không khí tuy nhẹ, nhưng vẫn có trọng lượng và tạo ra một sức ép lên bề mặt Trái Đất, tạo ra khí áp.

Câu 2: Nguyên nhân nào đã sinh ra gió?

Lời giải:

Do có sự chênh lệch khí áp nên đã sinh ra gió.Gió là sự chuyển động của không khí từ các khu áp cao về các khu áp thấp.

Câu 3:Mô tả sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất và các loại gió: Tín phong, gió Tây ôn đới.

Lời giải:

– Trên Trái Đất có 7 đai khí áp, trong đó có 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp. Các đai áp cao và áp thấp phân bố xem kẽ và đối xứng qua đai áp thấp xích đạo. Từ xích đạo về hai cực có đai áp thấp xích đạo, hai đai áp cao chí tuyến, hai đai áp thấp ôn đới và hai đai áp cao cực.

– Gió Tây ôn đới là gió thổi từ các đai áp ở chí tuyến về các đai áp thấp ở khoảng vĩ độ 60o. Tín phong (Mậu dịch) là gió thổi từ các đai áp chí tuyến về đai áp thấp xích đạo.

Câu 4:Hãy vẽ vào vở: hình Trái Đất, các đai khí áp cao, khí áp thấp và các loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

Lời giải:

– Vẽ hình Trái Đất, các đai khí áp cao, khí áp thấp giống như hình 50 (SGK trang 58).

– Vẽ mũi tên thể hiện gió Tây ôn đới thổi từ các đai áp cao chí tuyến (khoảng vĩ độ 30o Bắc và Nam) về các đai áp thấp ôn đới (khoảng các vĩ độ 60o Bắc và Nam). Ở nửa cầu Bắc, gió có hướng tây nam; ở nửa cầu nam, gió có hướng tây bắc.

– Vẽ mũi tên thể hiện gió Tín phong thổi từ các đai áp cao chí tuyến (khoảng vĩ độ 30o Bắc và Nam) về đai áp thấp xích đạo. Ở nửa cầu Bắc, gió có hướng đông bắc, ở nửa cầu Nam, gió có hướng đông nam.

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *