Học viện Khoa học Quân sự (dân sự) 

( lớp học thêm toán Edusmart tổng hợp, Edusmart mở lớp học thêm toán 11, lớp học thêm toán 12  lớp học thêm toán 10, lớp học thêm toán 9, lớp học thêm toán 8, lớp học thêm toán 7, lớp học thêm toán 6)

Học viện Khoa học Quân sự (dân sự)

Ký hiệu:         DNH

Loại hình:         Công lập

Địa chỉ:        322, Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại:         043.566.9449

1. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh nam, nữ đã dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và đã được công nhận tốt nghiệp trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thí sinh không phải qua sơ tuyển.

2. Phạm vi tuyển sinh:

Toàn quốc

3. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển

Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia 2018 (Môn Ngoại ngữ là môn thi chính, nhân hệ số 2)

4. Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Khoa học Quân sự (dân sự)

Học viện Khoa học Quân sự (dân sự)

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Học viện sẽ có quy định cụ thể sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

– Thực hiện một điểm tuyển chung với đối tượng thí sinh nam, nữ trong cả nước;

– Điểm trúng tuyển được xác định theo từng ngành và tổ hợp môn xét tuyển, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ như hệ đào tạo quân sự.

Trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu vào, khi tuyển đến một mức độ điểm nhất định, vẫn còn chỉ tiêu hoặc khi thí sinh đến nhập học không đủ số lượng vào học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng giao, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện sẽ báo cáo và đề nghị Ban TSQS Bộ Quốc phòng phê duyệt cho phép tuyển nguyện vọng bổ sung;

7. Tổ chức tuyển sinh

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

8. Chính sách ưu tiên

Theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng

9. Lệ phí xét tuyển

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

10. Học phí dự kiến

Dự kiến khoảng 3,9 triệu/học kỳ