Khoa học tự nhiên 6 Bài 54: Hệ Mặt Trời – Kết nối tri thức

Lý thuyết KHTN 6 Bài 54: Hệ Mặt Trời (hay, chi tiết)

I. Hệ Mặt Trời

– Hệ Mặt Trời (hay Thái Dương Hệ) gồm:

+ Mặt Trời ở trung tâm.

+ Các thiên thể chuyển động xung quanh Mặt Trời:

* Tám hành tinh: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

* Hơn trăm vệ tinh

* Các sao chổi

* Các tiểu hành tinh

* Các thiên thạch

* Bụi vũ trụ.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 54: Hệ Mặt Trời - Kết nối tri thức

– Các hành tinh vừa chuyển động quanh Mặt Trời vừa tự quay quanh trục của nó.

– Khoảng cách từ các hành tinh đến Mặt Trời là khác nhau:

+ Thủy tinh gần Mặt Trời nhất.

+ Hải Vương tinh xa Mặt Trời nhất.

II. Các hành tinh của Hệ Mặt Trời

1. Các hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời

– Bốn hành tinh vòng trong (nằm ở phía trong vành đai tiểu hành tinh):

+ Thủy tinh

+ Kim tinh

+ Trái Đất

+ Hỏa tinh

Khoa học tự nhiên 6 Bài 54: Hệ Mặt Trời - Kết nối tri thức

– Chúng có thành phần chủ yếu từ silicat và các kim loại.

– Các thiên thể thuộc vùng này nằm khá gần Mặt Trời nên có nhiệt độ cao.

2. Các hành tinh vòng ngoài của Hệ Mặt Trời

– Bốn hành tinh vòng ngoài là:

+ Mộc tinh

+ Thổ tinh

+ Thiên Vương tinh

+ Hải Vương tinh

– Chúng được gọi là các hành tinh khí khổng lồ vì:

+ Chúng có thành phần chủ yếu là các hợp chất khí;

+ Chúng có kích thước rất lớn.

– Các thiên thể thuộc vùng này nằm xa Mặt Trời nên có nhiệt độ thấp.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 54: Hệ Mặt Trời – Kết nối tri thức