Khoa học tự nhiên 6 Bài 31: Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật – Kết nối tri thức

Lý thuyết KHTN 6 Bài 31: Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật

I. Chuẩn bị

1. Thiết bị, dụng cụ

– Kính hiển vi có vật kính 10x, 40x

– Lam kính

– Lamen

– Ống nhỏ giọt

– Giấy thấm

– Cốc thủy tinh

2. Mẫu vật

– Mẫu vật có trong môi trường tự nhiên như nước ao, hồ hoặc được thu thập trong môi trường nuôi

+ Cách nuôi cấy mẫu: lấy nước ao, hồ hay nước ở những chỗ đọng có anh sáng rọi tới, cho vào một lọ thủy tinh rộng miệng có đựng rơm, rạ, cỏ khô cắt nhỏ. Đặt lọ ở chỗ có ánh sáng trong một thời gian.

II. Cách tiến hành

– Bước 1: Chuyển mẫu vật vào cốc thủy tinh

– Bước 2: Làm tiêu bản: Dùng ống nhỏ giọt hút mẫu vật trong cốc thủy tinh (a), rồi nhỏ 1 – 2 giọt len lam kính (b), đậy lamen lại (c). Sử dụng giấy thấm để thấm nước thừa trên lam kính (d).

Khoa học tự nhiên 6 Bài 31: Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật - Kết nối tri thức

– Bước 3: Đặt tiêu bản lên bàn kính của kính hiển vi, quan sát ở vật kinh 10x

– Bước 4: Quan sát chi tiết hình dạng, cấu tạo, cách di chuyển của trùng roi và trùng giày dưỡi vật kính 40x

III. Thu hoạch

– Hoàn thành báo cáo theo mẫu

Khoa học tự nhiên 6 Bài 31: Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật