Khoa học tự nhiên 6 Bài 9: Oxygen – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 9: Oxygen (hay, ngắn gọn)

1. Một số tính chất của oxygen

– Oxygen là chất khí, không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí , tan ít trong nước ( 1 l nước ở 200C,1 atm hòa tan được 31 ml khí oxygen).

2. Tầm quan trọng của oxygen

Oxygen có vai trò quan trọng giúp duy trì sự sống và sự cháy.

– Vai trò của oxygen với sự sống

+ Không có oxygen, con người không thể hô hấp, tồn tại và phát triển. Ở những nơi thiếu hoặc không đủ không khí, người ta sử dụng bình dưỡng khí để cung cấp thêm oxygen. Trong bệnh viện, oxygen được cung cấp để hỗ trợ người bệnh khi họ không tự chủ được hô hấp.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 9: Oxygen - Chân trời sáng tạo

– Vai trò của oxygen đối với sự cháy và quá trình đốt cháy nhiên liệu:

+ Oxygen cần cho quá trình đốt cháy nhiên liệu như củi, than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên,… để phục vụ đời sống con người.

Chú ý: 

– Điều kiện sự cháy xảy ra:

+ Chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy.

+ Phải tiếp xúc và có đủ oxygen cho sự cháy

– Muốn dập tắt các đám cháy cần các biện pháp sau:

+ Hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy

+ Cách li chất cháy với khi oxygen.


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 9: Oxygen (có đáp án)

Câu 1: Ở điều kiện thường, oxygen có tính chất nào sau đây?

A. Là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy.

B. Là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nặng hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.

C. Là khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước, nhẹ  hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.

D. Là khí không màu, không mùi, không vị, tan nhiều trong nước, nặng hơn không khí, duy trì sự cháy và sự sống.

Câu 2: Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide, em nên lựa chọn cách nào dưới đây?

A. Ngửi mùi của hai khí đó.

B. Quan sát màu sắc của hai khí đó.

C. Hòa tan hai khí vào nước.

D. Dẫn khí vào từng cây nến đang cháy, khí nào làm nến cháy tiếp thì đó là oxygen, khí làm tắt nến là carbon dioxide.

Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải của oxygen?

A. Oxygen là chất khí.

B. Oxygen không màu, không mùi.

C. Tan nhiều trong nước.

D. Nặng hơn không khí.

Câu 4: Điều kiện phát sinh sự cháy là:

A. Chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy.

B. Phải tiếp xúc và có đủ khí oxygen cho sự cháy.

C. Cần phải có chất xúc tác cho phản ứng cháy.

D. Cả A và B.

Câu 5: Sự giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là:

A. Phát sáng.

B. Cháy.

C. Tỏa nhiệt.

D. Sự oxi hóa xảy ra chậm.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 9: Oxygen – Chân trời sáng tạo