Khoa học tự nhiên 6 Bài 33: Đa dạng sinh học – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 33: Đa dạng sinh học (hay, ngắn gọn)

1. Đa dạng sinh học là gì?

– Đa dạng sinh học là sự phong phú về số lượng loài, số cá thể trong loài và môi trường sống.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 33: Đa dạng sinh học - Chân trời sáng tạo

2. Vai trò của đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học có vai trò gì?

– Đa dạng sinh học là nguồn tài nguyên quý giá đối với tự nhiên và con người.

– Trong tự nhiên, đa dạng sinh học góp phần bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, chắn sóng, chắn gió, điều hòa khí hậu, duy trì sự ổn định của hệ sinh thái.

– Trong thực tiễn, đa dạng sinh học cung cấp các sản phẩm sinh học cho con người như: lương thực, thực phẩm, dược liệu…

Khoa học tự nhiên 6 Bài 33: Đa dạng sinh học - Chân trời sáng tạo

 

3. Bảo vệ đa dạng sinh học

Những nguyên nhân nào gây suy giảm đa dạng sinh học?

– Phá rừng, khai thác gỗ, du canh, di dân, khai hoang, nuôi trồng thủy sản, xây dựng đô thị làm mất môi trường sống của sinh vật

– Săn bắt, buôn bán động vật, thực vật hoang dã quý hiếm

– Sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật

– Chất thải từ các nhà máy chưa qua xử lý, từ các hoạt động sống của con người gây ô nhiễm môi trường.

Chúng ta có thể làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học?

– Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật

– Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã

– Xây dựng các khu bảo tồn nhằm bảo vệ các loài sinh vật trong đó có các loài quý hiếm

– Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng

– Tăng cường các hoạt động trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 33: Đa dạng sinh học (có đáp án)

Câu 1: Gấu trắng là đại diện của sinh cảnh nào?

A. Sa mạc                      C. Rừng nhiệt đới

B. Đài nguyên                D. Vùng Bắc Cực

Câu 2: Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có độ đa dạng thấp nhất?

A. Hoang mạc                C. Thảo nguyên

B. Rừng ôn đới               D. Thái Bình Dương

Câu 3: Cho các yếu tố sau:

(1) Sự phong phú về số lượng loài

(2) Sự chênh lệch về tỉ lệ đực : cái của một loài

(3) Sự chênh lệch về số lượng cá thể trong độ tuổi sinh sản của loài

(4) Sự đa dạng về môi trường sống

(5) Sự phong phú về số lượng cá thể trong một loài

Những yếu tố nào thế hiện sự đa dạng sinh học?

A. (1), (2), (3)                 C. (1), (4), (5)

B. (1), (3), (5)                 D. (2), (3), (4)

Câu 4: Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?

A. Khai thác tối đa nguồn lợi từ rừng

B. Đánh bắt cá bằng lưới có mắt với kích thước nhỏ

C. Săn bắt động vật quý hiếm

D. Bảo tồn động vật hoang dã

Câu 5: Vai trò nào dưới đây không phải của đa dạng sinh học đối với tự nhiên?

A. Điều hòa khí hậu                           C. Bảo vệ nguồn nước

B. Cung cấp nguồn dược liệu              D. Duy trì sự ổn định của hệ sinh thái

Khoa học tự nhiên 6 Bài 33: Đa dạng sinh học – Chân trời sáng tạo