Khoa học tự nhiên 6 Bài 32: Thực hành quan sát và phân loại thực vật ngoài thiên nhiên – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 32: Thực hành quan sát và phân loại thực vật ngoài thiên nhiên

Khoa học tự nhiên 6 Bài 32: Thực hành quan sát và phân loại thực vật ngoài thiên nhiên - Chân trời sáng tạo

1. Chuẩn bị

– Địa điểm: vườn trường, khu dân cư, ven đồi, ven núi, công viên, sở thú,…

– Dụng cụ: máy ảnh, giấy, bút…

– Tài liệu: tài liệu nhận dạng nhanh các loài động vật

2. Cách tiến hành

Quan sát và phân loại một số đại diện động vật ngoài thiên nhiên

– Bước 1: Quan sát hoặc chụp ảnh động vật tại địa điểm nghiên cứu

– Bước 2: Nhận dạng nhanh một số đại diện quen thuộc

– Bước 3: Xác định môi trường sống của động vật: trên cạn, dưới nước, nơi ấm ướt, trên cây….

– Bước 4: Mô tả đặc điểm đặc trưng của các loài động vật quan sát được

– Bước 5: Xây dựng khóa lưỡng phân để nhận diện chúng

Báo cái kết quả thực hành

– Thực hiện báo cáo kết quả theo mẫu

Khoa học tự nhiên 6 Bài 32: Thực hành quan sát và phân loại thực vật ngoài thiên nhiên – Chân trời sáng tạo