Khoa học tự nhiên 6 Bài 24: Virus – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 24: Virus (hay, ngắn gọn)

1. Đặc điểm virus

Virus là gì?

– Virus là dạng sống đơn giản, chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu hiển vi, sống kí sinh nội bào bắt buộc, khi ra khỏi tế bào vật chủ, virus tồn tại như một vật không sống.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 24: Virus - Chân trời sáng tạo

Virus có các hình dạng đặc trưng nào?

– Virus có 3 hình dạng chính là:

+ Dạng xoắn (virus khảm thuốc lá, virus dại…)

+ Dạng hình khối (virus cúm, virus viêm kết mạc…)

+ Dạng hỗn hợp (phage)

Virus có cấu tạo gồm các thành phần nào?

– Virus có cấu tạo đơn giản, gồm lớp vỏ protein và phần lõi chứa vật chất di truyền, một số virus có thêm lớp vỏ ngoài.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 24: Virus - Chân trời sáng tạo

2. Vai trò của virus

Virus có những lợi ích gì?

– Virus có vai trò trong nghiên cứu khoa học, sản xuất các chế phẩm sinh học (thuốc kháng sinh, vaccine,…)

– Trong nông nghiệp, virus được sử dụng trong sản xuất thuốc trừ sâu sinh học

 

Virus có những tác hại gì?

– Virus gây ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây hại cho con người và các loài sinh vật khác

Khoa học tự nhiên 6 Bài 24: Virus - Chân trời sáng tạo

Bệnh do virus gây ra lan truyền thông qua các con đường nào?

– Bệnh do virus gây ra có thể lan truyền qua các con đường như:

+ Đường hô hấp (ho, hắt hơi,…)

+ Đường máu (dùng chung bơm kim tiêm, xăm mình,…)

+ Tiếp xúc trực tiếp

+ Truyền từ mẹ sang con


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 24: Virus (có đáp án)

Câu 1: Hình dưới mô phỏng hình dạng và cấu tạo của loại virus nào?

 

A. Virus Corona                       C. HIV

B. Thực khuẩn thể                    D. Virus khảm thuốc lá

Câu 2: Cho hình sau:

 

Chú thích (1) để chỉ thành phần cấu tạo nào của virus?

A. Nhân                B. Phần lõi            C. Vỏ protein                 D. Vỏ ngoài

Câu 3: Bệnh nào dưới đây không phải do virus gây nên?

A. Bệnh lao           C. Bệnh đậu mùa

B. Bệnh dại           D. Bệnh sốt xuất huyết

Câu 4: Tại sao virus cần kí sinh nội bào bắt buộc?

A. Vì chúng có cấu tạo nhân sơ

B. Vì chúng có hình dạng không cố định

C. Vì chúng chưa có cấu tạo tế bào

D. Vì chúng có kích thước hiển vi

Câu 5: Bệnh do virus gây ra không lây theo đường nào?

A. Đường máu                         C. Tiếp xúc trực tiếp

B. Đường không khí                 D. Đường tiêu hóa

Khoa học tự nhiên 6 Bài 24: Virus – Chân trời sáng tạo