Khoa học tự nhiên 6 Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên (hay, ngắn gọn)

1. Lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên

Khoa học tự nhiên bao gồm một số lĩnh vực chính như:

– Vật lí học nghiên cứu về vật chất, quy luật vận động, lực, năng lượng và sự biến đổi năng lượng.

– Hoá học nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chúng.

– Sinh học hay sinh vật học nghiên cứu về các vật sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.

– Khoa học Trái Đất nghiên cứu về Trái Đất và bầu khí quyển của nó.

– Thiên văn học nghiên cứu về quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

Ví dụ: 

– Vật lý học: bay bằng khinh khí cầu, phẫu thuật mắt bằng tia laser…

– Hóa học: Dùng axit HF vẽ lên thủy tinh; chữa cháy xăng dầu bằng cát…

– Sinh học: mô hình trồng nấm tiên tiến, lai tạo giống cây trồng cho năng suất cao…

– Khoa học Trái Đất; dự báo thời tiết…

– Thiên văn học: dùng kính thiên văn quan sát các ngôi sao…

2. Vật sống và vật không sống

– Vật sống có biểu hiện sống như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản.

+ Trao đổi chất và sự chuyển hóa năng lượng: Sinh vật lấy thức ăn, chất dinh dưỡng, nước từ môi trường để tích lũy và chuyển hóa năng lượng nuôi sống cơ thể đồng thời thải chất thải ra môi trường.

+ Sinh trưởng, phát triển: Sinh vật lớn lên, tăng trưởng về kích thước và hình thành các bộ phận mới.

+ Vận động: Sinh vật di chuyển (động vật), trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường,… để sinh trưởng và phát triển.

+ Cảm ứng: Sinh vật phản ứng lại tác động của môi trường.

+ Sinh sản: Sinh vật sinh sản để duy trì nòi giống.

– Vật không sống là vật không có biểu hiện sống.

Ví dụ: 

Con ong là vật sống vì con ong có thể trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, có khả năng sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng và sinh sản.

Than củi là vật không sống vì than củi không thể trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, không có khả năng sinh trưởng, không phát triển, không vận động, không cảm ứng và không sinh sản.


Khoa học tự nhiên 6 Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên - Chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên (có đáp án)

A. Vật lí.

B. Hoá học.

C. Sinh học.

D. Khoa học Trái Đất.

Câu 2. Vật sống có những đặc điểm nào?

A. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

B. Lớn lên

C. Vận động

D. Cả 3 đặc điểm trên

Câu 3. Vật nào sau đây được gọi là vật không sống?

A. Con mèo

B. Cây cau

C. Chú chuột

D. Cái thang

Câu 4. Vật nào sau đây được gọi là vật sống?

A. Xe máy

B. Cây hoa hồng

C. Người máy

D. Bình đựng nước

Câu 5. Ứng dụng mô hình trồng rau thủy canh liên quan đến lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?

A. Vật lí.

B. Hoá học.

C. Sinh học.

D. Khoa học Trái Đất.