Khoa học tự nhiên 6 Bài 18: Thực hành quan sát tế bào sinh vật – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 18: Thực hành quan sát tế bào sinh vật

Khoa học tự nhiên 6 Bài 18: Thực hành quan sát tế bào sinh vật

1. Chuẩn bị

– Dụng cụ: kính lúp cầm tay, kính hiển vi quang học, đĩa kính đồng hồ, lam kính, lamen, pipette, kim mũi mác, panh, bình thủy tinh.

– Hóa chất: xanh methylene, nước cất.

– Mẫu vật: trứng cá, củ hành tươi, ếch đồng sống.

2. Cách tiến hành

Quan sát tế bào trứng cá bằng mắt thường và kính lúp

– Bước 1: Dùng kim mũi mác tách trứng cá cho vào đĩa đồng hồ đã có sẵn vài giọt nước cất.

– Bước 2: Quan sát bằng mắt thường và kính lúp cầm tay.

– Bước 3: Vẽ tế bào quan sát được.

Quan sát tế bào biểu bì vảy hành bằng kính hiển vi quang học

– Bước 1: Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính để sẵn trong đĩa kính đồng hồ

– Bước 2: Dùng kim mũi mác bóc nhẹ lớp biểu bì vảy hành

– Bước 3: Đặt vảy hành đã bóc lên lam kính đã có giọt nước cất, đậy lamen

– Bước 4: Quan sát dưới kính hiển vi với vật kính 10x, 40x và vẽ tế bào quan sát được

Quan sát hình dạng tế bào biểu bì da ếch

– Bước 1: Dùng panh vớt vài mẩu da ếch trong bình nhốt ếch cho vào đĩa đồng hồ

– Bước 2: Nhỏ một giọt xanh methylene vào đĩa kính đồng hồ đã có sẵn mẫu da ếch, để khoảng một đến hai phút

– Bước 3: Nhỏ 1 giọt nước cất

– Bước 4: Dùng panh vớt mẩu da ếch đã nhuộm trải đều trên lam kính, đậy lamen. Dùng giấy thấm thấm nước tràn ra ngoài tiêu bản

– Bước 5: Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính 10x, 40x và vẽ tế bào quan sát được

Báo cáo kết quả thực hành

– Hoàn thành báo cáo theo mẫu

Khoa học tự nhiên 6 Bài 18: Thực hành quan sát tế bào sinh vật – Chân trời sáng tạo