Khoa học tự nhiên 6 Bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng (hay, ngắn gọn)

1. Một số nhiên liệu thông dụng

– Nhiên liệu (chất đốt) khi cháy đều tỏa nhiệt và ánh sáng.

– Dựa vào trạng thái người ta phân loại nhiên liệu thành:

+ Nhiên liệu khí (gas, khí than,…)

+ Nhiên liệu lỏng (xăng, dầu…)

+ Nhiên liệu rắn (củi, sáp).

2. Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu

– Tính chất đặc trưng của nhiên liệu là khả năng cháy và tỏa nhiệt.

– Dựa vào tính chất của nhiên liệu mà người ta sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau.

Ví dụ: Đốt cháy than, củi, khí tự nhiên để đun nấu, sưởi ấm.

Sử dụng xăng, dầu để chạy động cơ.

Sử dụng nhiệt để hàn cắt kim loại, nung gốm sứ.

Sử dụng dầu mỏ và khí thiên nhiên để đun nấu, thắp sáng

Biến năng lượng hạt nhân thành điện năng….

Khoa học tự nhiên 6 Bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng - Chân trời sáng tạo

3. Sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả

– Lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả

+ Tránh cháy nổ gây nguy hiểm đến con người và tài sản.

+ Tránh lãng phí, không gây ô nhiễm môi trường.

+ Làm cho nhiên liệu cháy hoàn toàn và tận dụng lượng nhiệt do quá trình cháy tạo ra.

– Một số biện pháp sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả

+ Cung cấp đủ oxygen cho quá trình cháy

+ Tăng diện tích tiếp xúc giữa không khí và nhiên liệu.

+ Điều chỉnh nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức cần thiết nhằm cung cấp lượng nhiệt vừa đủ với nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí nhiên liệu.

4. Sử dụng nhiên liệu bảo đảm sự phát triển bền vững – an ninh năng lượng

– An ninh năng lượng là sự đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, ưu tiên các nguồn năng lượng sạch và giá thành rẻ.

– Sử dụng các nhiên liệu tái tạo như nhiên liệu sinh học, nhiên liệu xanh thay thế các nhiên liệu hóa thạch là giải pháp sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường có tính bền vững và đảm bảo an ninh năng lượng.

 


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng (có đáp án)

Câu 1: Nhận định nào sau đây là đúng về nhiên liệu?

A. Nhiên liệu là một số chất hoặc hỗn hợp chất được dùng làm nguyên liệu đầu vào cho các quá trình sản xuất hoặc chế tạo.

B. Nhiên liệu là những chất oxi hóa để cung cấp năng lượng cho cơ thể sống.

C. Nhiên liệu là những vật liệu dùng cho quá trình xây dựng.

D. Nhiên liệu là những chất cháy được để cung cấp năng lượng dưới dạng nhiệt hoặc ánh sáng nhằm phục vụ mục đích sử dụng của con người.

Câu 2: Nhận định nào sau đây là sai?

A. Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.

B. Nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất.

C. Nhiên liệu rắn gồm than đá, củi, nến, sáp …

D. Nhiên liệu khí có năng suất tỏa nhiệt thấp, gây độc hại cho môi trường.

Câu 3. Loại nhiên liệu nào sau đây có năng suất tỏa nhiệt cao, dễ cháy hoàn toàn?

A. Nhiên liệu khí.

B. Nhiên liệu lỏng.

C. Nhiên liệu rắn.

D. Nhiên liệu hóa thạch.

Câu 4. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Nhiên liệu lỏng được dùng chủ yếu trong đun nấu và thắp sáng.

B. Than mỏ gồm than cốc, than chì, than bùn.

C. Nhiên liệu khí dễ cháy hoàn toàn hơn nhiên liệu rắn.

D. Sử dụng than khi đun nấu góp phần bảo vệ môi trường.

Câu 5: Nhiên liệu nào sau đây không phải nhiên liệu hóa thạch?

A. Than đá.                                       B. Dầu mỏ.

C. Cồn.                                              D. Khí tự nhiên.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng – Chân trời sáng tạo