Đề bài: Viết đoạn văn (từ 4 đến 5 câu) có sử dụng phép nhân hóa để tả vườn cây

Bài làm

Vườn cây nhà bà em lúc nào cũng xanh tươi. Các tầng lá đan xen nhau như những người anh em thân thiết. Hàng cau cao vút, phấp phới đùa vui theo gió. Mấy chùm cam vàng óng cứ lắc lư dưới nắng. Cây xoài cao lớn xòe những cánh tay khổng lồ ra khắp phía để tỏa bóng mát cho chúng em mỗi chiều hè nắng gắt. Khi chị gió ngang qua, vòm lá khẽ xô vào nhau để ca những bản nhạc rì rào.