Soạn bài: Lập kế hoạch cá nhân

I. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch cá nhân

Kế hoạch cá nhân là sự dự kiến nội dung, cách thức hành động công việc học tập, làm việc của cá nhân

– Lập kế hoạch giúp:

+ Phân phối thời gian hợp lí, tránh bị động, bỏ sót việc

+ Làm việc khoa học, công việc sẽ tiến hành thuận lợi và đạt kết quả

II. Cách lập kế hoạch cá nhân

Phần 1: họ tên, nơi làm việc, học tập

Phần 2: Nội dung công việc, thời gian, địa điểm tiến hành, dự kiến kết quả đạt được.

III. LUYỆN TẬP

Bài 1 (trang 153 sgk ngữ văn 10 tập 1)

Đây là bản thời gian biểu, chưa phải kế hoạch cá nhân vì:

– thiếu phần tiêu đề

– Nội dung chỉ có công việc và mốc thời gian, chưa có phương hướng, địa điểm, dự kiến kết quả cần đạt

Bài 2 (Trang 153 sgk ngữ văn 10 tập 1)

Bản kế hoạch chuẩn bị đại hội:

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Chi đoàn:…

Trường:…

Năm học:….

Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thu – Bí thư chi đoàn

I. Nội dung công việc

1. Viết dự thảo báo cáo

2. Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành

3. Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm.

4. Họp Ban chấp hành để phân công công việc.

II. Thời gian hoàn thành

– Hoàn thành trước ngày 22/10 trước khi đại hội

Người lập kế hoạch

Bài 3 (trang 154 sgk ngữ văn 10 tập 1)

Kế hoạch lập kế hoạch cho khóa đào tạo tin học

Họ tên: ….

Nội dung công việc:

– Ghi tên đăng kí dự khóa học (đăng kí với người phụ trách, người quản lí lớp)

– Sắp xếp thời gian biểu hợp lí để học việc học nghề không ảnh hưởng đến chương trình học tập chính khóa ( kiểm tra lịch học để phù hợp với bản thân, không trùng với thời gian chính khóa)

– Thuê máy vi tính để luyện tập thêm (thuê gần nhà, thuận tiện cho việc tập luyện)