Khoa học tự nhiên 6 Bài 49: Năng lượng hao phí – Kết nối tri thức

Lý thuyết KHTN 6 Bài 49: Năng lượng hao phí (hay, chi tiết)

I. Năng lượng hữu ích

Khi sử dụng năng lượng vào một mục đích nào đó thì luôn có một phần năng lượng là hữu ích, phần còn lại là hao phí.

Ví dụ: 

Khi ấm nước đang sôi, năng lượng được biến đổi từ nhiệt năng của nhiên liệu thành nhiệt năng làm nóng nước và nhiệt năng làm nóng môi trường xung quanh ấm.

Năng lượng hữu ích chính là năng lượng nhiệt làm nóng nước.  

Năng lượng hao phí chính là năng lượng nhiệt tỏa ra môi trường và năng lượng làm nóng ấm.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 49: Năng lượng hao phí - Kết nối tri thức

II. Năng lượng hao phí

– Năng lượng hao phí luôn xuất hiện trong quá trình chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác.

– Năng lượng hao phí thường xuất hiện dưới dạng nhiệt năng (đôi khi có cả âm thanh hoặc ảnh sáng).

Khoa học tự nhiên 6 Bài 49: Năng lượng hao phí – Kết nối tri thức