Khoa học tự nhiên 6 Bài 47: Một số dạng năng lượng – Kết nối tri thức

Lý thuyết KHTN 6 Bài 47: Một số dạng năng lượng (hay, chi tiết)

I. Nhận biết năng lượng

– Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể nhận ra năng lượng nhờ các biểu hiện của nó.

Ví dụ: 

Nhận biết quang năng khi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ các nguồn sáng: Mặt Trời, bóng đèn, đèn pin,…

Nhận biết động năng khi ta thấy vật đang chuyển động: người đi xe đạp, ô tô đang chạy…

 

II. Các dạng năng lượng

– Động năng: năng lượng mà một vật có do chuyển động.

 

– Thế năng hấp dẫn: năng lượng có được khi vật ở trên cao so với mặt đất (ngay cả khi vật không chuyển động).

Khoa học tự nhiên 6 Bài 47: Một số dạng năng lượng - Kết nối tri thức

– Năng lượng hóa học (hóa năng): năng lượng sinh ra do phản ứng hóa học của các hóa chất.

 

– Năng lượng điện (điện năng): năng lượng được tạo ra bởi dòng điện (cung cấp bởi máy phát điện, pin…)

 

+ Năng lượng ánh sáng (quang năng): năng lượng được phát ra từ các nguồn sáng (tự nhiên hoặc nhân tạo).

 

– Năng lượng âm: năng lượng lan truyền từ các nguồn âm.

 

– Năng lượng nhiệt (nhiệt năng): năng lượng được sinh ra từ các nguồn nhiệt.

 

Ví dụ:

Khi em bé đang trượt cầu trượt, thì:

+ Em bé đang chuyển động: em bé có động năng.

+ Em bé ở trên cao so với mặt đất: em bé có thế năng hấp dẫn.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 47: Một số dạng năng lượng – Kết nối tri thức