Khoa học tự nhiên 6 Bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng – Kết nối tri thức

Lý thuyết KHTN 6 Bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng (hay, chi tiết)

I. Năng lượng

Chúng ta không nhìn thấy năng lượng nhưng có thể cảm nhận được tác dụng của nó.

– Mọi hoạt động hằng ngày của chúng ta đều cần đến năng lượng. Năng lượng được lấy từ năng lượng dự trữ trong thức ăn.

 

– Khi lắp pin vào đèn pin và bật công tắc, thì bóng đèn pin phát ra ánh sáng. Ánh sáng được tạo ra là nhờ có năng lượng dự trữ trong pin.

 

– Cây cối lớn lên, ra hoa, kết trái được là nhờ hấp thụ năng lượng của ánh sáng mặt trời.

 

Vậy, mọi biến đổi trong tự nhiên đều cần năng lượng.

 

Quạt quay được là nhờ năng lượng điện.

II. Năng lượng và tác dụng lực

– Năng lượng càng nhiều thì lực tác dụng có thể càng mạnh.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng - Kết nối tri thức

– Năng lượng càng nhiều thì thời gian tác dụng của lực có thể càng dài.

 

Khi năng lượng gió càng nhiều thì lực tác dụng của gió lên chong chóng càng dài, chong chóng càng quay lâu.

III. Sự truyền năng lượng

Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác, từ nơi này đến nơi khác thông qua tác dụng lực, truyền nhiệt.

Ví dụ:

– Qua truyền nhiệt:

 

– Qua tác dụng lực:

Khoa học tự nhiên 6 Bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng – Kết nối tri thức