Khoa học tự nhiên 6 Bài 42: Biến dạng của lò xo – Kết nối tri thức

Lý thuyết KHTN 6 Bài 42: Biến dạng của lò xo (hay, chi tiết)

I. Hiện tượng biến dạng của lò xo

Dùng tay kéo hoặc nén hai đầu của một lò xo xoắn thì lò xo dãn ra (co lại). Khi tay thôi tác dụng lực thì lò xo tự trở về hình dạng ban đầu. Hiện tượng trên gọi là biến dạng của lò xo.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 42: Biến dạng của lò xo - Kết nối tri thức

Ví dụ một số vật có thể biến dạng giống như biến dạng của lò xo:

Khoa học tự nhiên 6 Bài 42: Biến dạng của lò xo - Kết nối tri thức

II. Đặc điểm biến dạng của lò xo

– Một lò xo được móc vào một cái giá.

+ Chiều dài ban đầu của nó là l0

+ Sau khi treo vào đầu kia một quả nặng, chiều dài của nó là l

Vậy độ giãn của lò xo khi đó: Δl = l – l0

Khoa học tự nhiên 6 Bài 42: Biến dạng của lò xo - Kết nối tri thức

– Ta treo lần lượt các quả nặng vào đầu dưới của lò xo. Khi trọng lượng của quả nặng tăng thì độ giãn của lò xo cũng tăng.

Vậy độ giãn của lò xo treo theo phương thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng vật treo.


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 42: Biến dạng của lò xo (có đáp án)

Câu 1: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây?

A. Lò xo luôn lấy lại được hình dạng ban đầu khi thôi tác dụng lực.

B. Khi lò xo bị kéo dãn thì chiều dài lúc sau ngắn hơn chiều dài ban đầu.

C. Lực đàn hồi của lò xo có chiều ngược với chiều biến dạng của lò xo.

D. Độ biến dạng của lò xo là độ dãn của lò xo.

Câu 2: Lò xo thường được làm bằng những chất nào?

A. Thép

B. Chì

C. Nhôm

D. Cả 3 loại trên

Câu 3: Vật nào dưới đây có tính chất đàn hồi?

A. quyển sách

B. Sợi dây cao su

C. Hòn bi

D. Cái bàn

Câu 4: Biến dạng của vật nào dưới đây là biến dạng đàn hồi?

A. Quả bóng đá bay đập vào tường nảy lại.

B. Tờ giấy bị kéo cắt đôi.

C. Cục phấn rơi từ trên cao xuống vỡ thành nhiều mảnh.

D. Cái lò xo bị kéo dãn không về được hình dạng ban đầu.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng về lực đàn hồi?

A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng.

B. Lực đàn hồi ngược hướng với lực làm nó bị biến dạng.

C. Lực đàn hồi luôn là lực kéo.

D. Lực đàn hồi tỉ lệ với độ biến dạng.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 42: Biến dạng của lò xo – Kết nối tri thức