Khoa học tự nhiên 6 Bài 24: Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào – Kết nối tri thức

Khoa học tự nhiên 6 Bài 24: Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào – Kết nối tri thức

Nội dung

Với giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 24: Thực hành Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập KHTN 6 Bài 24.

Câu hỏi 1 trang 85 Bài 24 KHTN lớp 6: Kết quả quan sát cơ thể đơn bào

a) Dựa vào kết quả quan sát tiêu bản sinh vật trong nước ao (hồ), em hãy hoàn thành bảng thu hoạch theo mẫu.

b) Kể tên các cơ thể đơn bào có khả năng quang hợp mà em quan sát thấy. Dấu hiệu nhận biết chúng là gì?

Lời giải:

a) Bảng thu hoạch

Khoa học tự nhiên 6 Bài 24: Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào - Kết nối tri thức

b)

– Tên các sinh vật đơn bào có khả năng quang hợp:

+ Vi khuẩn lam

+ Tảo lục đơn bào

– Đặc điểm nhận biết cơ thể có khả năng quang hợp: có chứa lục lạp

Câu hỏi 2 trang 85 Bài 24 KHTN lớp 6: Dựa vào kết quả quan sát mô hình hoặc tranh, ảnh một số hệ cơ quan trong cơ thể người, hoàn thành bảng theo mẫu sau:

 

Lời giải:

Dựa vào kết quả quan sát mô hình hoặc tranh, ảnh một số hệ cơ quan trong cơ thể người

Câu hỏi 3 trang 85 Bài 24 KHTN lớp 6: Từ kết quả quan sát các cơ quan của một số cây, hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Lời giải:

Tên cây Cơ quan quan sát được Mô tả
Cà chua Hoa Màu vàng, có 6 cánh, nằm trên đỉnh chồi
Nha đam Lá mọng nước, mép lá có gai

Bên cạnh đó là Giải sách bài tập, vở thực hành Khoa học tự nhiên 6 Bài 23 sách Kết nối tri thức chi tiết: