Khoa học tự nhiên 6 Bài 21: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào – Kết nối tri thức

Khoa học tự nhiên 6 Bài 21: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào – Kết nối tri thức

Nội dung

Với giải bài tập Khoa học tự nhiên Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập KHTN 6 Bài 21.

 

Câu hỏi 1 trang 74 Bài 21 KHTN lớp 6: Vẽ lại các loại tế bào đã quan sát được bằng kính hiển vi

Lời giải:

– Tế bào biểu bì vảy hành:

Khoa học tự nhiên 6 Bài 21: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào - Kết nối tri thức

– Tế bào trứng cá:

 

Câu hỏi 2 trang 74 Bài 21 KHTN lớp 6: Dựa vào hình ảnh quan sát được, em hãy nêu các thành phần của mỗi loại tế bào rồi hoàn thành theo mẫu bảng dưới đây.

 

Lời giải:

Khoa học tự nhiên 6 Bài 21: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào - Kết nối tri thức

Câu hỏi 3 trang 74 Bài 21 KHTN lớp 6: Trả lời các câu hỏi:

a, Thành phần nào em quan sát thấy ở cả hai loại tế bào?

b, Đặc điểm nào giúp em phân biệt được tế bào hành tây với tế bào trứng cá?

Lời giải:

a, Thành phần có thể quan sát ở cả hai loại tế bảo là:

– Nhân

– Tế bào chất

b, Đặc điểm giúp phân biệt tế bào trứng cá và tế bào hành tây là:

– Tế bào hành tây có thành tế bào còn tế bào trứng cá thì không có

Bên cạnh đó là Giải sách bài tập, vở thực hành Khoa học tự nhiên 6 Bài 20 sách Kết nối tri thức chi tiết: